Thứ bảy, 20/04/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

HYSTERIA VÀ RỐI LOẠN PHÂN LY...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ tư, 31/10/2007 - 14:48" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Quyết định số 4305 / 2003/QÐ-BYT ngày 14 / 08 / 2003 của Bộ Y tế.
 

Ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

BỘ Y TẾ
------------
Số: 4305 / 2003/QÐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I,
bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và
bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NÐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Nghị định số 43/2000/NÐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 30 /2003/TT/BGD&ÐT-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Ðào tạo,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1. Nay ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

1. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I được cấp cho người tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên khoa cấp I theo quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học.

2. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II được cấp cho người tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên khoa cấp II theo quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học.

3. Bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện được cấp cho người tốt nghiệp khoá đào tạo bác sỹ nội trú bệnh viện theo quy chế đào tạo bác sỹ nội trú bệnh viện.

 Ðiều 2.Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I có kích thước 19cm x 27cm, gồm 2 mặt:

- Mặt trước: Màu xanh đậm, phủ nhựa, các chữ in màu vàng.

- Mặt sau: Nền màu trắng, hoa văn hình trống đồng màu xanh nhạt, các chữ in màu đen.

Nội dung cụ thể theo quy định tại mẫu số 1 đính kèm Quyết định này.

Ðiều 3. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II có kích thước 19cm x 27cm, gồm 2 mặt:

- Mặt trước: Màu đỏ đậm ( mầu đỏ bóc đô ), phủ nhựa, các chữ in màu vàng.

- Mặt sau: Nền màu trắng, hoa văn hình trống đồng màu xanh nhạt, các chữ in màu đen.

Nội dung cụ thể theo quy định tại mẫu số 2 đính kèm Quyết định này.

Ðiều 4. Bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện có kích thước 19cm x 27cm, gồm 2 mặt:

- Mặt trước: Màu đỏ tươi, phủ nhựa, các chữ in màu vàng.

- Mặt sau: Nền màu trắng, hoa văn hình trống đồng màu xanh nhạt, các chữ in màu đen.

Nội dung cụ thể theo quy định tại mẫu số 3 đính kèm Quyết định này.

Ðiều 5. Bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện do Bộ Y tếphát hành thống nhất trong cả nước, thay cho các văn bằng/ chứng chỉ về đào tạo chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế đã phát hành trước đây.

Ðiều 6.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Ðiều 7.Các ông,bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Ðào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Hiệu trưởng các Trường Ðại học Y-Dược, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthực hiện Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Trần Thị Trung Chiến

 

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm

  Quyết định:
Quyết định:
  Quyết định:
Dành cho Quảng cáo

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)