Khoa khám bệnh

BSCKII.Nguyễn Thi Thanh Huyền

Trưởng Khoa

BSCKI. Bùi Thị Thanh Tâm                                                                             BSCKI. Nguyễn Thị Thanh

     Phó Trưởng Khoa                                                                                             Phó Trưởng Khoa

I. Tên khoa: Khoa khám bệnh đa khoa

II. Liên hệ: Tầng 1 nhà A – Bệnh viện tâm thần trung ương 1.

III. Sơ lược quá trình phát triển:

– Khoa kbám bệnh đa khoa được thành lập từ năm 1963 cùng với việc thành lập Bệnh viện TTTW1.

–  Tên sơ khai ban đầu là: Khoa Khám bệnh.

– Năm 2013: Khoa khám bệnh đổi tên thành: KHoa khám bệnh tổng hợp.

– Năm 2019 đến nay: Khoa được đổi tên thành: Khoa khám bệnh đa khoa.

– Lãnh đạo Khoa KB lúc đầu: ( từ năm… đến   năm  ….)

– Từ năm 1992 đến 2008 năm

TK: Từ Phong Điệp

– Từ năm  2008 đến 2020:

TK: Đỗ Tam Anh

IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của khoa hiện nay:

Khoa KBĐK gồm có 14 nhân viên trong đó có:

04 bác sĩ ( 01 BS CK2; 02 BS CK1; 01 BS nội trú).

09 Điều dưỡng: ( 02 ĐDĐH, 01 ĐDCK1, 06 ĐDTC )

01 Hộ lý.

Ban lãnh đạo đương nhiệm:

TK; Nguyễn Thị Thanh Huyền – BS CKII

Phó khoa: Nguyễn Thị Thanh – BS CK I

Phó khoa: Bùi Thị Thanh Tâm – BS CK I.

Điều dưỡng trưởng: Vương Thị Ngọc Hải.

V. Chức năng, nhiệm vụ:

–  Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.

–  Khám bệnh chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện.

– Tổ chức tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu tại BV.

– Khoa có nhiệm vụ tiếp đón, tiếp nhận, bố trí bệnh nhân, khám chữa bệnh ngoại trú cho nhân dân, tiếp nhận người bệnh mắc các rối loạn tâm thần đến khám hoặc được các bệnh viện khác chuyển đến khám và điều trị.

– Chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú theo quy định.

– Lập hồ sơ bệnh án ngoại trú, ghi sổ y bạ theo dõi quản lý và điều trị BN ngoại trú.

– Khoa bố trí khu vực khám sàng lọc, phòng chờ, phòng khám cách ly, phòng khám cấp cứu, phòng khám chuyên khoa tâm thần, phòng khám đa khoa…một cách thuận lợi để tránh lây nhiễm, thuận lợi cho người bệnh đến khám tại BV.

– Khám chữa bệnh BHYT cho nhân viên trong BV và đơn vị lân cận cũng như tiếp nhận các trường hợp người bệnh tâm thần được chuyển tuyến từ các nơi khác đến BV.

– Tư vấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

– Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viện bệnh viện và các đơn vị lân cận.

– Thực hiện ghi chép, lưu trữ sổ sách, hồ sơ, bệnh án, thống kê, báo cáo kết quả khám chữa bệnh tại khoa theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện phân công;

VI. Thành tích của khoa KB đa khoa:

– 26/12/2008: Giấy khen của Bệnh viện TTTW 1 do Khoa “ Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2008”.

– 24/5/2010: Khoa Khám bệnh được Bộ Y tế trao tặng danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”  vì đã có nhiều thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Ytế  năm 2010.

– 4/1/2011: Tập thể Khoa khám bệnh được tặng giấy khcuar BVTTTW1, do đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào việc xây dựng Bệnh viện năm 2010.

– 2017: Khoa được tặng danh hiệu:” Tập thể lao động tiên tiến” vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

-2020: Khoa được tặng danh hiệu:” Tập thể lao động tiên tiến” vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Một số hình ảnh tập thể của khoa.