Khoa bán cấp tính nam

Bs.CKII.  Lê Thị Thanh Thu

Trưởng khoa

 

I. Tên khoa: Bán cấp tính nam

II. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

– Khoa BCT nam thành lập từ tháng 3/2012 đến nay.

– Lúc đầu khoa có tên là Khoa 4 sau được đổi tên thành khoa Bán cấp tính nam

III. Chức năng nhiệm vụ:

  1. Chức năng:

– Tiếp nhận, khám bệnh, điều trị, chăm sóc, quản lý bệnh nhân tâm thần từ các tuyến dưới chuyển đến

– Phối hợp với các khoa, phòng ban trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ:

+ Thực hiện quy chế công tác khoa nội:

– Là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.

– Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa khác.

– Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

+ Thực hiện một số công tác đặc thù của khoa tâm thần bán cấp tính nam:

– Tổ chức tiếp nhận khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần là nam giới. Trong đó, có nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị người bệnh tâm thần ở giai đoạn cấp tính.

– Tổ chức buồng bệnh, buồng điều trị phù hợp với tính chất, đặc điểm của bệnh nhân khám, điều trị và theo đúng quy chế công tác khoa tâm thần mà Bộ Y tế đã ban hành.

– Tổ chức khám bệnh, lập hồ sơ bệnh án, điều trị và chăm sóc người bệnh theo đúng Quy chế của Bộ Y tế.

– Tổ chức hoạt động và tạo điều kiện cho người bệnh tái thích ứng xã hội.

– Quản lý người bệnh trong khu vực quản lý của khoa.

– Phối hợp với khoa dinh dưỡng, tổ chức và quản lý ăn uống hàng ngày của bệnh nhân theo quy định.

– Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị trong khoa theo đúng quy định.

– Đảm bảo trật tự, vệ sinh trong khoa và khu vực quản lý.

– Tham gia giám định sức khỏe và giám định pháp y tâm thần.

– Phối hợp với các Khoa, Phòng khác trong bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ điều trị, điều dưỡng và các nhân viên trong khoa thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Bệnh viện, của Bộ Y tế và của Nhà nước ban hành.

IV. Thành tích của khoa phòng, đơn vị:

2017: Khoa đạt thành tích tập thể lao động tiên tiến

2018: Khoa đạt thành tích tập thể lao động xuất sắc

2019: Khoa đạt thành tích tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong các đợt thi đua sơ kết, tổng kết cuối năm của Bệnh viện, tập thể khoa luôn được đánh giá là tập thể vững mạnh, dẫn đầu về phong trào thi đua của bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

V. Tổ chức nhân sự của khoa:

Hiện tại khoa có 27 nhân viên trong đó:

+ 4 bác sỹ: 2 bác sỹ CKII, 2 bác sỹ CKI

+ 18 điều dưỡng: 3 điều dưỡng CKI, 3 điều dưỡng Đại học, 7 điều dưỡng Cao đẳng, 5 điều dưỡng trung cấp

+ 5 hộ lý

Hình ảnh tập thể khoa.