Các biện pháp phòng chống COVID

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức làm xét nghiệm nhanh cho toàn bộ cán bộ nhân viên trước khi vào bệnh viện.

Mọi người chỉ được vào làm việc khi có kết quả âm tính

Ảnh: Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid nhanh cho cán bộ nhân viên đầu giờ sáng thứ 2 ngày 20/12/2021