Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội, ngoại trú Quý I năm 2024.

Theo Quyết định số 4858 của Bộ Y tế ban hành ngày 3/12/2013 về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, bảo đảm hài lòng của người bệnh là 1 trong 5 nhóm tiêu chí phục vụ đánh giá chất lượng bệnh viện. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị nội, ngoại trú là đánh giá toàn diện về uy tín và chất lượng khám chữa bệnh của Khoa Khám Bệnh nói riêng và của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nói chung, nhằm giúp cho việc  cải cách những mặt còn hạn chế mà người bệnh chưa được hài lòng để phục vụ và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá sự hài lòng của người bệnh, hằng quý, Bệnh viện Tâm thần Trunh ương 1 đã tổ chức khảo sát theo quy định. Bình quân mỗi quý chúng tôi phát khoảng 100 phiếu khảo sát, trong đó có 50 phiếu khảo sát bệnh nhân nội trú và 50 phiếu khảo sát bệnh nhân ngoại trú. Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng để lãnh đạo bệnh viện và các khoa, phòng có được sự nhìn nhận khách quan, từ đó điều chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng phục vụ người dân được tốt hơn. Nhờ đó, chỉ số hài lòng của người bệnh qua từng năm đều tăng, năm 2023 chỉ số hài lòng chung của bệnh nhân ngoại trú đạt 90% .

Một số hình ảnh khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội, ngoại trú Quý I năm 2024:

Tổ khảo sát lấy phiếu khảo sát tại các khoa Lâm sàng

Viết bài: Vương Linh Giang – Phòng Quản lý Chất lượng

Bài viết cùng chủ đề: