Khoa điều trị bắt buộc

BS. Hà Huy Dũng

Trưởng Khoa

Ths.BS. Nguyễn Hữu Chỉnh

Phó Trưởng Khoa

I. Tên khoa: Khoa điều trị bắt buộc

II. Liên hệ: Khu liên khoa – Bệnh viện tâm thần trung ương 1- Hòa Bình – Thường Tín – Hà Nội.

III. Chưc năng, nhiệm vụ:

1.Chức năng

1.Khoa Điều trị bắt buộc là khoa lâm sàng, có chức năng tiếp nhận khám, điều trị và quản lý người bệnh thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được chỉ định tại Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của Tòa án hoặc Viện kiểm sát theo Nghị định 64/2011/NĐ-CP, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2.Phối hợp với các khoa, phòng ban trong Bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và các công tác khác của Bệnh viện.

2.Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện quy chế công tác khoa nội:

Là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.

Trong khám, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả cận lâm sàng và các chuyên khoa khác.

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

2.2. Thực hiện một số công tác đặc thù của khoa Điều trị bắt buộc

Tổ chức cung cấp dịch vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng tâm thần cho người bệnh bắt buộc chữa bệnh;

Quản lý người bệnh thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được chỉ định tại Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan chức năng theo quy định;

Tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cho người bệnh mắc bệnh tâm thần thông thường;

Tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật y học hiện đại để cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được giao;

Tham gia giám định y khoa đối với bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh theo quy định và yêu cầu của Hội đồng Giám định y khoa; giám định pháp y tâm thần trên cơ sở phân cấp của Bộ Y tế.

Tổ chức buồng bệnh, buồng điều trị phù hợp với tính chất, đặc điểm của bệnh nhân, khám, điều trị theo quy chế công tác khoa tâm thần do Bộ Y tế ban hành.

Tổ chức tuyên truyền giáo dục, tư vấn sức khỏe cho người bệnh điều trị nội trú tại khoa.

Tổ chức cho người bệnh các hoạt động tái thích ứng xã hội tại khoa và đưa người bệnh sang khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền để phục hồi chức năng theo quy định.

Quản lí chặt chẽ người bệnh thuộc khu vực quản lý của khoa.

Phối hợp với khoa Dinh dưỡng kiểm tra, giám sát các quy định về hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng và tuyên truyền, tư vấn về dinh dưỡng cho người bệnh, người nhà người bệnh tại khoa.

Quản lí và sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế trong khoa theo đúng quy định.

Đảm bảo trật tự, vệ sinh trong khoa thuộc khu vực quản lý của khoa.

Tham gia, thường trực, cấp cứu 24/24 giờ, chỉ đạo tuyến dưới, hỗ trợ và chuyên giao chuyên môn cho tuyến dưới, nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo hướng dẫn học viên đến học tập tại khoa theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

Bác sĩ Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Điều dưỡng Trưởng khoa, Bác sĩ điều trị, Điều dưỡng và Nhân viên trong khoa thực hiện đúng các quy chế, quy định của Bệnh viện, Bộ Y tế và của Nhà nước ban hành.Tổ 3.chức bộ máy

Nhân lực làm việc tại khoa Điều trị bắt buộcđược biên chế theo Đề án vị trí việc làm gồm có: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Điều dưỡng Trưởng khoa, Bác sĩ điều trị, Điều dưỡng, Hộ lý và Bảo vệ đáp ứng được nhu cầu công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh toàn diện.

4.Mối quan hệ công tác

4.1. Với các cơ quan quản lý

Khoa Điều trị bắt buộc hoạt động dưới sự lãnh đạo toàn diện của Giám đốc Bệnh viện, Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động.

4.2. Đối với các cơ quan và cá nhân

Phối hợp với khoa, phòng và trung tâm trong Bệnh viện để hoàn thành nhiệm vụ được giao và nâng chất lượng Bệnh viện.

Được hợp tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành y tế để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

4.3. Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Được hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các cá nhân nước ngoài trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật./.

Hình ảnh tập thể khoa.