Phòng tài chính kế toán

Lê Đức Khiêm

Kế toán trưởng

I. Tên phòng: Phòng tài chính kế toán.

II. Liên hệ: Nhà A tầng 2 – Bệnh viện tâm thần trung ương 1 – Hòa Bình – Thường Tín – Hà Nội.

III. Lịch sử hình thành phòng Tài chính kế toán

– Ngày 07/06/1963, được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 519/QĐ-BYT về việc thành lập Bệnh viện tâm thần trung ương trên cơ sở tiếp quản khu điều trị an dưỡng của cán bộ miền nam tập kết ra Bắc;

– Khi Bệnh viện tâm thần trung ương được thành lập, cùng với các đơn vị khoa phòng khác, phòng TCKT của Bệnh viện tâm thần trung ương được thành lập theo quy chế hoạt động của Bệnh viện. Với sự phát triển nhanh chóng của Bệnh viện, kể từ khi thành lập đến nay, phòng TCKT không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng. Các Lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm cùng với toàn thể cán bộ nhân viện phòng TCKT luôn luôn phấn đấu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn,học hỏi lẫn nhau, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, quản lý Tài chính minh bạch, mang lại hiệu quả kinh tế, chất lượng Bệnh viện được nâng tầm chuyên sâu luôn xứng là đơn vị đầu nghành của chuyên khoa tâm thần, đời sống CBVC ngày càng được nâng cao, động viện khích lệ người lao động hăng say trong công việc góp phần đẩy mạnh phát triển Bệnh viện lên tầm cao mới.

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng.

– Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện công tác tài chính, kế toán của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

-Tham mưu đắc lực cho lãnh đạo Bệnh viện trong việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 và Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ góp phần quan trọng trong công tác đổi mới quản lý tài chính bệnh viện.

– Tham mưu tổ chức bộ máy tài chính kế toán cho Ban Giám đốc Bệnh viện, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý tài chính trong cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước; Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước hài hòa với nhiệm vụ trọng tâm của nghành Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh trong từng giai đoạn cụ thể ;

– Tham mưu bố trí các nguồn lực kinh tế đáp ứng công tác quản lý kinh tế tự chủ đảm bảo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các Khoa, phòng, Trung tâm với phương châm tất cả hướng tới người bệnh.

  1. Nhiệm vụ.

– Trình và lập dự toán sát với tình hình thực tế phát sinh của đơn vị gửi đơn vị dự toán cấp trên thẩm định phê duyệt.

– Thực hiện quản lý tài chính, kế toán đối với toàn bộ nguồn kinh phí của bệnh viện, thực hiện đúng dự toán được cấp trên giao.

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện trình Giám đốc và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng nguyên tắc chế độ kế toán, đảm bảo phục vụ chi tiêu thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

– Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán về hoạt động thu chi tài chính, quản lý vật tư tài sản nhà nước.

– Theo dõi kiểm tra đối chiếu sổ sách tình hình sử dụng và chất lượng vật tư, tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng trong toàn bệnh viện theo quy định.

– Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán mọi hoạt động từ các nguồn kinh phí.

– Hàng năm, phối hợp với phòng Hành chính, Quản trị, Vật tư – thiết bị y tế, phòng công nghệ thông tin… …tổ chức kiểm kê chất lượng, số lượng các loại tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng bệnh viện.

– Phối hợp về việc giao nhận, điều chuyển tài sản trong bệnh viện và đề xuất việc thanh lý tài sản trong bệnh viện.

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Giám đốc phê duyệt nộp cơ quan tài chính cấp trên.

– Theo định hướng về hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Quản lý, theo dõi thanh quyết toán viện phí đối với người bệnh, cơ quan liên quan tới bệnh nhân BHYT, Bệnh nhân xã hội, bệnh nhân thuộc diện chăm sóc nuôi dưỡng, bệnh nhân điều trị bắt buốc……

– Thực hiện đúng công tác quản lý xã hội hóa trong công tác y tế của bệnh viện theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp tình hình số liệu tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

– Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về nghiệp vụ tài chính kế toán từ các cơ quan chức năng, Bộ y tế và các đoàn thanh tra, kiểm toán.

V. Tổ chức nhân sự:

Phòng tài chính kế toán gồm có:

VI. Những thành tích nổi bật, đặc biệt từ 2010 đến nay:

Với bề dày truyền thống của mình, Phòng Tài chính kế toán đã góp phần quan trọng trong sự phát triển lớn mạnh của Bệnh viện tâm thần trung ương 1 ngày hôm nay. Trong khi kinh phí nhà nước cấp ngày càng hạn hẹp, giá viện phí chậm thay đổi, chỉ số tiêu dùng ngày càng tăng cao luôn trong tình trạng mất giá so với thực tế… Phòng đã phát huy tốt vai trò tham mưu tư vấn Ban Giám đốc trong công tác tài chính Bệnh viện, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi. Tập thể cán bộ nhân viên phòng TCKT luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng, trăn trở, suy nghĩ, dưới sự chỉ đạo sát sao đúng hướng của Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện, Phòng Tài chính kế toán đã hoàn thành tốt công tác trên tất cả các lĩnh vực được giao, đạt được nhiều thành tích chung và thành tích riêng đáng khích lệ:

Tập thể: Từ năm 2010 đến nay Phòng luôn đạt tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen Bộ Y tế và Công đoàn y tế các năm 2016 – 2017 – 2018- 2019- 2020, Phòng được Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2011; Chi bộ Đảng được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền,

Cá nhân:Nhiều cá nhân trong Phòng đã được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế, của công đoàn ngành, là chiến sỹ thi đua cơ sở , giấy khen của Giám đốc và các cơ quan đoàn thể trong nhiều năm.

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập thể cán bộ viên chức Phòng Tài chính kế toán còn hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao,hoạt động công đoàn, nữa công, đoàn thanh niên, huyện đoàn phát động và đạt được nhiều thành tích xuất sắc khác ,…

Một số hình ảnh của phòng.