Mời báo giá: Sửa máy photo copy Ricoh 2001L.

thông báo cntt