Khoa mạn tính nam

 BSCKII. Bùi Công Viên 

Trưởng khoa

BSCKI. Nguyễn Thị Thu Vân

Phó trưởng khoa

I.Tên khoa: Khoa Mạn tính nam và người bệnh xã hội.

II. Liên hệ: Vị trí tầng 1 khu nhà liên khoa.

III. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

Trước năm 2010 khoa Mạn tính nam và người bệnh xã hội có tên khoa 2. Khoa nhận và điều trị bệnh nhân tâm thần nữ. Trưởng khoa Bs Nguyễn thị mộng Việt ( về hưu năm 2009).

Đến năm 2010 khoa 2 được bổ sung nhân lực của khoa 6, khoa 7 trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng  khoa, phòng của bệnh viện. Khoa chuyển về tầng 1 khu nhà liên khoa. Khoa 2 dừng điều trị bệnh nhân tâm thần nữ, chuyển sang điều trị bệnh nhân tâm thần nam (bao gồm cả bệnh nhân tâm thần xã hội lang thang) từ khoa 6, khoa 7 chuyển đến. Trưởng khoa Bs Bạch quốc Hà ( về hưu năm 2017 ).

Năm 2017 Bs Bùi công Viên về làm Trưởng khoa 2.

Năm 2018 khoa 2 đổi tên thành khoa Mạn tính nam và người bệnh xã hội cho đến nay.

IV. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

– Tiếp nhận khám bệnh  điều trị chăm sóc quản lý bệnh nhân tâm thần từ tuyến dưới chuyển đến ( gồm cả các bệnh nhân tâm thần xã hội lang thang được đưa đến khoa từ cộng đồng )

– Phối hợp với các khoa phòng ban trong bệnh viện tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác khác của bệnh viện

2. Nhiệm vụ:

– Thực hiện quy chế khoa nội.

+ Là khoa lâm sàng thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh

+ Trong khám bệnh chữa bệnh phải kết hợp chặt chễ lâm sàng, cận lâm sàng và các chuyên khoa khác

+ Tham gia đào tạo nghiên cứu khoa học

– Thực hiện công tác đặc thù khoa mạn tính nam và người bệnh xã hội

+ Tổ chức tiếp nhận chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần nam từ tuyến dưới chuyển đến và bệnh nhân tâm thần nam xã hội lang thang

+ Tổ chức bường bệnh, buồng điều trị phù hợp tính chất đặc điểm theo quy định công tác khoa tâm thần  mà bộ y tế ban hành

+ Tổ chức chữa bệnh, lập hồ sơ bệnh án điều trị chăm sóc theo đúng quy định của bộ y tế

+ Tổ chức hoạt động tạo điều kiện cho người bệnh tái thích ứng xã hội

+ Quản lý người bệnh trong khu vực quản lý của khoa

+ Phối hợp khoa dược quản lý sử dụng thuốc theo quy định

+ Phối hợp khoa dinh dưỡng tổ chức quản lý chế độ ăn hàng ngày của bệnh nhân theo quy định

+ Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị y tế trong khoa theo quy định

+ Đảm bảo trật tự vệ sinh khoa phòng và khu vực quản lý

+ Phối hợp cùng các khoa phòng khác trong bệnh viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ

V. Tình hình nhân lực.

Khoa mạn tính nam và người bệnh xã hội hiện có 27 nhân viên gồm.

– 03 Bác sỹ ( Trưởng khoa: Bùi Công Viên,  Phó trưởng khoa: Hà Huy Dũng)

+ 01 BSCKII

+ 01 BSCKI

+ 01 BS

– 19 Điều dưỡng ( Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Khoa )

+ 03 Điều dưỡng Cử nhân

+ 16 Điều dưỡng Trung cấp

– 05 Hộ lý

Một số hình ảnh Khoa mạn tính nam và người bệnh xã hội.