Khoa chuẩn đoán hình ảnh

Phụ Trách Phòng

I. Tên khoa: Khoa chuẩn đoán hình ảnh.

II. Liên hệ: Nhà A tầng 1- Bệnh viện tâm thần trung ương 1- Hòa Bình –Thường Tín – Hà Nội.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng.

– Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật thăm dò chức năng phục vụ chẩn đoán và nâng cao hiệu quả theo dõi và điều trị bệnh nhân.

– Phối hợp với các khoa, phòng ban trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ:

– Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật thăm dò chức năng.

– Quản lý, sử dụng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng theo đúng quy chế Bộ Y tế ban hành.

– Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phải đảm bảo chính xác, đúng kỹ thuật, khổng để xảy ra các tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật.

– Trả lời kết quả kịp thời, chính xác.

– Chuẩn bị phương tiện và triển khai cấp cứu kịp thời khi có tai biến xảy ra.

– Đảm bảo công tác an toàn và kiểm tra soát bức xạ.

– Đảm bảo trật tự, vệ sinh trong khoa và khu vực khoa quản lý.

– Bác sĩ, kỹ thuật viên, các thành viên trong khoa phải thực hiện đúng các quy định trong quy chế khoa chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng.

– Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến

– Bác sĩ, kỹ thuật viên, các thành viên trong khoa thực hiện đúng các quy chế, các quy định của bệnh viện, của Bộ Y tế và của Nhà nước ban hành.

IV. Tổ chức nhân sự.

Một số hình ảnh tập thể khoa.