Khoa điều trị tự nguyện

BSCKI. Nguyễn Văn Sang

Trưởng khoa

Phó Trưởng Khoa

I. Tên khoa: Khoa điều trị tự nguyện

II. Liên hệ: Bệnh viện tâm thần trung ương 1

III. Quá trình phát triển

Tiền thân của khoa Điều trị tự nguyện trải qua rất nhiều thời trưởng khoa và thay đổi tên khoa (như: khoa Việt Xô điều trị bệnh nhân là cán bộ, Bán cấp tính nam, Điều trị tự nguyện- hồi sức cấp cứu nay là khoa Điều trị tự nguyện).

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng:

– Tiếp nhận, khám bệnh, điều trị, chăm sóc, quản lý bệnh nhân tâm thần từ các tuyến dưới chuyển đến

– Phối hợp với các khoa, phòng ban trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ:

– Thực hiện quy chế công tác khoa nội:

– Là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.

– Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa khác.

– Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

– Thực hiện một số công tác đặc thù của khoa tâm thần bán cấp tính nam

– Tổ chức tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người bệnh tâm thần là nam giới. Trong đó, có nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tâm thần ở giai đoạn cấp tính.

– Tổ chức buồng bệnh, buồng điều trị phù hợp với tính chất, đặc điểm của bệnh nhân khám, điều trị và theo đúng quy chế công tác khoa tâm thần mà Bộ Y tế đã ban hành.

– Tổ chức khám bệnh, lập hồ sơ bệnh án, điều trị và chăm sóc người bệnh theo đúng Quy chế của Bộ Y tế.

– Tổ chức hoạt động và tạo điều kiện cho người bệnh tái thích ứng xã hội.

– Quản lý người bệnh trong khu vực quản lý của khoa.

– Phối hợp với khoa dinh dưỡng, tổ chức và quản lý ăn uống hàng ngày của bệnh nhân theo quy định.

– Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị trong khoa theo đúng quy định.

– Đảm bảo trật tự, vệ sinh trong khoa và khu vực quản lý.

– Tham gia giám định sức khỏe và giám định pháp y tâm thần.

– Phối hợp với các Khoa, Phòng khác trong bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ điều trị, điều dưỡng và các nhân viên trong khoa thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Bệnh viện, của Bộ Y tế và của Nhà nước ban hành.

V. Các thành tích đạt được:

–  Điều trị ổn định nhiều bệnh nhân bằng các phương pháp: Hóa dược, Tâm lý, Sốc điện, v v……

– Tham gia tích cực công tác nghiên cứu khoa học và các phong trào của bệnh viện.

* Tập thể lao động xuất sắc năm  2012

* Bằng khen Bộ Y tế năm  2014

* Tập thể Lao động tiên tiến năm  2017, 2019

VI. Tổ chức nhân sự:

Tổng số cán bộ công nhân  viên: 30

BSCKI: 02

BS: 03

ĐDĐH: 06

ĐDCĐ: 03

ĐDTC: 08

Một số hình ảnh của khoa: