Khoa dinh dưỡng

Ths. KS. Đỗ Ánh Quyên

Trưởng khoa

I. Tên Khoa: Khoa Dinh dưỡng

II. Liên hệ:

III. Sơ lược quá trình phát triển:

 • Khoa Dinh dưỡng tiết chế được thành lập ngày 30/12/2004 trên cơ sở nguyên trạng về nhân lực, cơ sở vật chất và thiết bị, dụng cụ của “Nhà bếp” Bệnh viện.
 • Từ khi mới thành lập, khoa Dinh dưỡng hoạt động trên một tòa nhà cấp 4 cũ với khoảng 14 nhân viên, hầu hết đều lớn tuổi. Khoa phục vụ cho khoảng 60-80 người bệnh/ngày, nhiên liệu dùng để chế biến là than. Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh còn thấp, món ăn đơn điệu, không có chế độ dinh dưỡng bệnh lý
 • Đến năm 2021, khoa đã được xây dựng khang trang to đẹp với kiến trúc 2 tầng, có đủ các phòng chức năng phục vụ hoạt động dinh dưỡng của khoa và được thiết kế 1 chiều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân lực của khoa là 26 nhân viên hầu hết được đào tạo từ sơ cấp đến thạc sĩ về dinh dưỡng và chế biến món ăn. Hiện nay khoa phục vụ thời điểm cao nhất khoảng 700 người bệnh, thực đơn đa dạng, phù hợp cho cả bệnh lý. Nhiên liệu dùng cho chế biến món ăn là gas và điện. Khoa đã xây dựng được rất nhiều tài liệu về dinh dưỡng và các quy trình trong chế biến món ăn. Khoa đã tập huấn cho toàn bộ bác sĩ và điều dưỡng trưởng, điều dưỡng làm công tác dinh dưỡng trong toàn bệnh viện về quy trình sàng lọc dinh dưỡng cho NB và chỉ định chế độ ăn bệnh lý cho NB theo mã của Bộ y tế.

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
 • Đảm bảo công tác dinh dưỡng cho người bệnh điều trị nội trú trong toàn Bệnh viện
 • Xây dựng, triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng trong bệnh viện
 • Xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng cho người bệnh, người nhà người bệnh. Gửi và hướng dẫn các khoa thực hiện
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bênh lý cho người bệnh
 • Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện.
 • Phối hợp với các khoa lâm sàng chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I.
 • Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong bệnh viện.
 • Thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
 • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

V. Thành tích của khoa dinh dưỡng:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế thực hiện suất sắc nhiệm vụ năm 2014
 • Bằng khen của Công đoàn y tế Việt Nam năm 2005
 • Tập thể lao động tiên tiến năm 2017
 • Giấy khen của Bệnh viện các năm 2008, 2014, 2019, 2020

VI. Tổ chức nhân sự:

 • Tổng số cán bộ cộng nhân viện: 25
 • KS: 01
 • ĐDCKI: 02
 • Trung cấp: 01
 • Sơ cấp: 19
 • Kỹ thuật viên: 02

Hinh ảnh của khoa.