Sinh hoạt khoa học: Nhận diện – báo cáo sự cố y khoa

Sự cố y khoa là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh, tác động đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Theo thống kê của WHO, ở các nước thu nhập cao, ước tính 10% số lượng người bệnh bị tổn thương khi khám chữa bệnh tại bệnh viện. Việt Nam cũng không ngoại lệ với những Sự cố y khoa không mong muốn xảy ra liên tiếp trong thời gian qua.

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức cho Nhân viên y tế biết nhận diện, xử lý, báo cáo được những Sự cố y khoa trong quá trình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế cho người bệnh, ngày 5/7/2023 trong buổi Sinh hoạt khoa học tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 – Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện đã có bài báo cáo:  “ Nhận diện – Báo cáo sự cố y khoa”

Tham dự và chủ trì buổi Sinh hoạt khoa học BSCKII. Nguyễn Tuấn Đại – Phó Giám đốc Bệnh viện; cùng Lãnh đạo Trung tâm, Khoa, Phòng… và các Bác sỹ, Dược sỹ, Kỹ sư của Bệnh viện quan tâm theo dõi.

BSCKII. Nguyễn Tuấn Đại – PGĐ – Chủ trì buổi Sinh hoạt khoa học.

      Trong bài báo cáo tại buổi sinh hoạt khoa học, CN. Lê Quang Trung – Phòng Quản lý chất lượng, đã trình bày một số khái niệm về sự cố, sự cố y khoa và các tình huống có nguy cơ xảy ra sự cố. CN. Lê Quang Trung cũng nhấn mạnh, bất kể nền y học và y tế có tiến bộ đến đâu, sự cố y khoa là điều khó tránh khỏi, đây là những vấn đề nhiều khi nằm ngoài tầm kiểm soát, cần báo cáo trung thực để phân tích, từ đó rút kinh nghiệm nhằm không lặp lại sự cố, đồng thời khẳng định vai trò của thầy thuốc, bệnh nhân, gia đình trong quá trình điều trị tại Bệnh viện.

CN. Lê Quang Trung- phòng QLCL báo cáo tại buổi sinh hoạt khoa học.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt khoa học.

Sau báo cáo, các bác sĩ đến từ các khoa khác nhau của Bệnh viện đã thảo luận rất sôi nổi về các nội dung được đề cập trong buổi Sinh hoạt khoa học.

Nguồn bài viết: Phòng Quản lý Chất lượng

 

Bài viết cùng chủ đề: