Phòng hành chính

ThS: Đinh Quang Thùy

Trưởng Phòng

KS: Lê Anh Sơn

Phó Trưởng Phòng

I. Tên Phòng: Phòng Hành chính quản trị

II. Liên hệ: Tầng 2 nhà A- Bệnh viện tâm thần trung ương 1

III. Sơ lược quá trình phát triển của Phòng HCQT

Quá trình hình thành Phòng Hành chính Quản trị được gắn liền với sự trưởng thành của Bệnh viện. Vào thời điểm đó, tổ chức Phòng Hành chính Quản trị là một bộ phận Hành chính thuộc phòng Tổ chức Hành chính của Bệnh viện. Về cơ sở vật chất làm việc của cán bộ viên chức được trang bị rất thô sơ và giản đơn, chỉ có khoảng 05 chiếc bàn gỗ làm việc với 03 tủ gỗ chứa đựng hồ sơ quản lý. Nơi làm việc chỉ có một gian nhà cấp 4 lợp lá mía, diện tích khoảng 12m2 với 2 Nhân viên chuyên trách.

Năm 1976 Chính phủ có QĐ số 429/Ttg ngày 28/10/1976 về việc cho xây dựng Bệnh viện 500 giường bệnh. Cũng trong thời điểm gian này, bộ phận hành chính chính thức tách khỏi phòng tổ chức hành chính, trở thành một đơn vị độc lập của Bệnh viện được gọi là phòng Hành chính quản trị. Kể từ ngày thành lập và hoạt động độc lập đến nay, phòng Hành chính quản trị đã không ngừng phát triển. Với đội ngũ cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn chuyên sâu chuyên ngành phòng Hành chính và quản trị theo mô hình của Bộ y tế (tổ xe, tổ văn thư lưu trữ và tiếp khách, tổ điện nước…) được đào tạo chính quy từ trình độ trung cấp đến đại học và trên đại học. Cơ sở vật chất và trang thiết bị không ngừng được bổ xung đáp ứng nhu cầu quản trị, quản lý bệnh viện và hiện đại hóa theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật chuyên ngành từ cơ sở nhà cửa, phòng ốc làm việc khang trang đến trang thiết bị dùng cho công tác quản lý như các loại bàn ghế, tủ hồ sơ, máy tính với phần mềm chuyên dụng đặc thù…

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

– Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

– Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thông dụng của bệnh viện.

– Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

– Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

– Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

V. Tổ chức nhân sự của Phòng HCQT

Tổng nhân lực hiện nay Phòng có 34 viên chức, người lao động biên chế trong 5 tổ chuyên môn gồm: tổ hành chính, tổ xe, tổ văn thư, tổ điện-nước, tổ kho -bảo vệ. Trình độ chuyên môn gồm: 2 Ths, 4ĐH còn lại là Trung cấp, hợp đồng 68.

VI. Thành tích của khoa, phòng, đơn vị

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2018, 2020

Một số hình ảnh của phòng.