Khoa cấp tính nữ

Bs. CKCII. Nguyễn Thị Nguyệt

Phụ trách khoa

Bs. CKCI. Đặng Thị Tươi

Phó khoa

I. Tên khoa: Khoa cấp tính nữ

II. Liên hệ: Khu liên khoa- Bệnh viện tâm thần trung ương 1- xã Hòa Bình – Thường tín – Hà nội.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng.

– Tiếp nhận, khám bệnh, điều trị, chăm sóc, quản lý bệnh nhân tâm thần từ các tuyến dưới chuyển đến

– Phối hợp với các khoa, phòng ban trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ:

+ Thực hiện quy chế công tác khoa nội:

– Là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.

– Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa khác.

– Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

+ Thực hiện một số công tác đặc thù của khoa tâm thần cấp tính nữ

– Tổ chức tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người bệnh tâm thần là nữ giới. Trong đó, có nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tâm thần ở giai đoạn cấp tính.

– Tổ chức buồng bệnh, buồng điều trị phù hợp với tính chất, đặc điểm của bệnh nhân khám, điều trị và theo đúng quy chế công tác khoa tâm thần mà Bộ Y tế đã ban hành.

– Tổ chức khám bệnh, lập hồ sơ bệnh án, điều trị và chăm sóc người bệnh theo đúng Quy chế của Bộ Y tế.

– Tổ chức hoạt động và tạo điều kiện cho người bệnh tái thích ứng xã hội.

– Quản lý người bệnh trong khu vực quản lý của khoa.

– Phối hợp với khoa dinh dưỡng, tổ chức và quản lý ăn uống hàng ngày của bệnh nhân theo quy định.

– Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị trong khoa theo đúng quy định.

– Đảm bảo trật tự, vệ sinh trong khoa và khu vực quản lý.

– Tham gia giám định sức khỏe và giám định pháp y tâm thần.

– Phối hợp với các Khoa, Phòng khác trong bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ điều trị, điều dưỡng và các nhân viên trong khoa thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Bệnh viện, của Bộ Y tế và của Nhà nước ban hành.

IV. Cách thành tích đạt được:

– Điều trị ổn định nhiều bệnh nhân bằng các phương pháp : Hóa dược, tâm lý, sốc điện, kích thích từ xuyên sọ

-Tham gia tích cực NCKH và các phong trào bệnh viện

-Đạt tập thể lao động xuất sắc 2013, 2015, 2017, 2018, 2019

-Đạt tập thể lao động tiến tiến 2019

-Bằng khen của Bộ y tế 2016, 2017, 2018

V. Tổ chức nhân sự:

Nhân lực : ( BS : 04, ĐD : 18 ,HL : 04)

Trình độ nhân lực : BSCK II : 01,BSCK I : 01,BS : 02 ,ĐDĐH : 09, ĐDCĐ : 04, ĐDTC : 05