Khoa tâm căn

Bs. CKII. Đặng Thị Hà

Trưởng khoa

Bs. CKI. Nguyễn Thị Cẩm Tú

Phó trưởng khoa

 

I. Tên khoa: Khoa Tâm căn

II. Liên hệ: Tầng 2- Khu nhà liên khoa – Bệnh viện Tâm thần trung ương 1.

III. Lịch sử phát triển: Khoa Tâm căn được thành lập theo quyết định số 11/QĐ-BV ngày 25/01/2021 và bắt đầu hoạt động từ ngày 1/2/2021.

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng:

– Tiếp nhận, khám bệnh, điều trị, chăm sóc, quản lý bệnh nhân tâm thần từ các tuyến dưới chuyển đến

– Phối hợp với các khoa, phòng ban trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ:

– Thực hiện quy chế công tác khoa nội:

– Là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.

– Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa khác.

– Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

– Tiếp nhận, điều trị những người bệnh có biểu hiện rối loạn tâm thần nói chung, đặc biệt các rối loạn tâm thần có căn nguyên hoặc liên quan đến sang chấn tâm lý, tư vấn tâm lý hỗ trợ cho các rối nhiễu tâm căn đang được điều trị tại khoa hoặc tư vấn từ.

– Phục hồi chức năng tại khoa cho người bệnh…

– Tổ chức buồng bệnh, buồng điều trị phù hợp với tính chất, đặc điểm của bệnh nhân khám, điều trị và theo đúng quy chế công tác khoa tâm thần mà Bộ Y tế đã ban hành.

– Tổ chức khám bệnh, lập hồ sơ bệnh án, điều trị và chăm sóc người bệnh theo đúng Quy chế của Bộ Y tế.

– Tổ chức hoạt động và tạo điều kiện cho người bệnh tái thích ứng xã hội.

– Quản lý người bệnh trong khu vực quản lý của khoa.

– Phối hợp với khoa dinh dưỡng, tổ chức và quản lý ăn uống hàng ngày của bệnh nhân theo quy định.

– Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị trong khoa theo đúng quy định.

– Đảm bảo trật tự, vệ sinh trong khoa và khu vực quản lý.

– Tham gia giám định sức khỏe và giám định pháp y tâm thần.

– Phối hợp với các Khoa, Phòng khác trong bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ điều trị, điều dưỡng và các nhân viên trong khoa thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Bệnh viện, của Bộ Y tế và của Nhà nước ban hành.

IV. Tổ chức nhân sự khoa:

Số lượng cán bộ, nhân viên trong khoa: 27 người

Bác sỹ chuyên khoa II: 1 người

Bác sỹ chuyên khoa I: 2 người

Bác sỹ: 1 người

Điều dưỡng chuyên khoa I: 2 người

Cử nhân điều dưỡng: 9 người

Điều dưỡng cao đẳng: 5 người

Điều dưỡng trung cấp: 3 người

Hộ lý: 4 người

Hình ảnh của khoa.