Khoa dược

 

ThS. Tạ Lê Mai Hậu

Trưởng khoa

ThS. Đinh Gia Ban

Phó trưởng khoa

1. Tên khoa: Khoa Dược ( Pharmacy Department).

2. Liên hệ:
Khoa Dược: Tầng 2 nhà A – Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 – Hòa Bình – Thường Tín – Hà Nội.
Email: khoaduocbvtttw1@gmail.com

3. Lịch sử phát triển
Khoa Dược ra đời gắn liền với việc thành lập Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ năm 1963 nhưng chỉ là một Phòng phát thuốc nhỏ với chức năng cấp phát thuốc.
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, các cán bộ của Khoa Dược đã luôn nâng cao tinh thần vừa học, vừa làm khắc phục những khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn về Dược được giao.
Từ năm 1996 đến nay, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã có những bước phát triển nhanh chóng, khoa Dược cũng có các bước phát triển về số lượng, cũng như trình độ chuyên môn để đáp ứng các yêu cầu hoạt động trong các lĩnh vực: Đấu thầu, nghiệp vụ dược, quản lý kho, dược lâm sàng và tham gia nghiên cứu và đào tạo.
Đến nay, Khoa tổ chức đầy đủ hệ thống các bộ phận chức năng gồm: hệ thống kho áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuốc, nghiệp vụ dược, dược lâm sàng – thông tin thuốc, thống kê, mạng lưới nhân viên Dược xuống từng khoa lâm sàng và Nhà thuốc Bệnh viện đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc – GPP”, với mục tiêu “Vì sức khỏe cộng đồng”.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Dược
4.1 Chức năng
Khoa Dược là khoa chuyên môn chyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.
4.2 Nhiệm vụ
1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu của bệnh viện.
3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược của các khoa, phòng tại bệnh viện.
7. Đào tạo và nghiên cứu khoa học; là cơ sở thực hành cho hoạt động đào tạo y dược.
8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh tại bệnh viện.
9. Tham gia chỉ đạo tuyến.
10. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
11. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc tại bệnh viện.
12. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

5. Tổ chức nhân sự                                                       

5.1 Ban lãnh đạo tiền nhiệm
Trưởng khoa:
DS.Nguyễn Thị Nhiễu: 1983 – 1998
DSCKI. Nghiêm Thị Uy: 1998 – 2006.
DS. Nguyễn Văn Xuyên: 2006 – 2008.
ThS. Ngô Văn Nghiệp: 2008 – 2020
Phó trưởng khoa:
DS. Nguyễn Văn Xuyên
ThS. Ngô Văn Nghiệp: 2006 – 2008
ThS. Nguyễn Thị Minh Hà: 2008 – 2018
ThS. Tạ Lê Mai Hậu: 2018 – 2020
5.2 Số lượng cán bộ trong khoa
Tổng số: 22 cán bộ nhân viên
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ: 03
DSCKI: 01
Dược sĩ đại học: 06
Dược sĩ trung học: 12
Các tổ công tác:
Tổ Dược chính
Tổ Dược lâm sàng
Tổ cấp phát
Tổ thống kê
Tổ chia thuốc
Tổ Nhà thuốc
6. Tóm tắt thành tựu của Khoa Dược
– Đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc theo nhu cầu của Bệnh viện; Đóng góp tích cực cho hoạt động Hội đồng Thuốc và Điều trị của Bệnh viện; Làm tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc; Thực hiện tốt công tác thông tin thuốc và dược lâm sàng trong Bệnh viện: Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng; Góp phần quan trọng vào việc hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả trong Bệnh viện. Bên cạnh đó, công tác tự đào tạo cho cán bộ trong khoa và sinh hoạt khoa học tại khoa được tiến hành theo lịch định kỳ hàng tháng, hàng quý.
– Công tác nghiên cứu khoa học:
 ThS. Ngô Văn Nghiệp và ThS. Tạ Lê Mai Hậu đã nghiệm thu thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở có giá trị và được ứng dụng vào thực hành tại bệnh viện.
 ThS. Ngô Văn Nghiệp và ThS. Tạ Lê Mai Hậu có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí, tập san uy tín như: tạp chí Dược học – Bộ y tế, tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin thuốc – Đại học Dược Hà Nội, tập san Hội nghị khoa học Hội Tâm thần học Việt Nam, tập san Hội nghị khoa học Viện Tâm thần Quốc gia, tập san Hội nghị khoa học thường niên bệnh viện Tâm thần TW2, tập san Hội nghị khoa học thường niên bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An…
– Tập thể khoa luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều năm liền là Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, Tập thể lao động xuất sắc, Tổ Công đoàn xuất sắc. Nội bộ luôn đoàn kết nhất trí thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực tham gia mọi hoạt động, phong trào của Công đoàn, Nữ công, Đoàn thanh niên Bệnh viện, Ngành y tế phát động.
– Nhiều các nhân là thành viên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong bệnh viện, như: ủy viên BCH Đảng bộ bệnh viện, ủy viên Công đoàn bệnh viện, bí thư Đoàn thanh niên bệnh viện, trưởng Ban thanh tra Nhân dân, ủy viên Ban kiểm tra Đảng ủy, ủy viên Ban kiểm tra công đoàn, ủy viên Ban nữ công, ủy viên Hội đồng khoa học và công nghệ.
– Các danh hiệu và hình thức khen thưởng của tập thể khoa Dược:
Tập thể lao động xuất sắc
Năm 2015: Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 08/1/2016
Năm 2016: Quyết định số 504/QĐ-BYT ngày 15/2/2017
Năm 2017: Quyết định số 1395/QĐ-BYT ngày 22/2/2018
– Thành tích các cá nhân trong khoa: Nhiều cá nhân trong khoa được tặng Bằng khen của Bộ y tế về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bằng khen của Công đoàn ngành y tế, Bằng khen của TP Hà Nội về hiến máu nhân đạo, được Giám đốc Bệnh viện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giấy khen của Đoàn Thanh niên…
7. Định hướng phát triển
– Duy trì và phát triển truyền thống tốt đẹp của khoa trong công tác chuyên môn, công tác xã hội và các hoạt động thi đua, phong trào khác.
– Thực hiện tốt việc lập kế hoạch, dự trù, đấu thầu và đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời đầy đủ cho các khoa, phòng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.
– Đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng, liên tục kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong bệnh viện. Phối hợp với các khoa, phòng để đưa ra các phác đồ chuẩn nhằm tăng hiệu quả điều trị.
– Xây dựng Nhà thuốc bệnh viện với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, đảm bảo cung ứng thuốc với chất lượng, điều kiện bảo quản và giá thành tốt nhất tới tay người bệnh. Luôn chú trọng công tác tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh góp phần bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.
– Thường xuyên triển khai các buổi sinh hoạt khoa học trao đổi thông tin dược trong nước và thế giới. Nghiên cứu khoa học, đào tạo các lớp nâng cao kỹ năng, chuyên môn y dược học cho toàn bộ nhân viên trong khoa nhằm nâng cao trình độ, tăng tính chuyên nghiệp trong công việc.
– Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa Dược. Thực hiện xây dựng và cải tiến văn bản theo hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015.

Một số hình ảnh khoa Dược các thời kỳ