Khoa phục hồi chức năng

BSCKI. Đào Văn Quân

Phụ trách khoa

  ThS. Lê Thị Thu Quỳnh

Phó trưởng khoa

I. Tên khoa: Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.

II. Chức năng:

1. Tổ chức các hoạt động điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần điều trị nội trú trong bệnh viện.

2. Tiếp nhận, khám bệnh, điều trị, chăm sóc, quản lý bệnh nhân tâm thần từ tuyến dưới chuyển đến bằng các bài thuốc y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.

3. Phối hợp với các khoa, phòng ban trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và các công tác khác của bệnh viện.

III. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức khám, điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần tại khoa.

2. Chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật hoạt động phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

3. Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần.

4. Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền phải có kế hoạch tổ chức hoạt động liệu pháp theo nhu cầu phục hồi chức năng của người bệnh tâm thần; phân công nhân lực hoạt động theo nhóm phù hợp với trình độ và năng lực của nhân viên trong khoa.

5. Bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên trong khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, dưới sự phân công của Trưởng khoa

– Hướng dẫn người bệnh thực hiện theo đúng thao tác kỹ thuật.

– Giải thích, hướng dẫn người bệnh, động viên người bệnh, phát huy vai trò chủ động của người bệnh tham gia các hoạt động phục hồi chức năng tâm lý – xã hội.

 – Đảm bảo an toàn khi người bệnh thực hiện các thao tác kỹ thuật phục hồi chức năng, phải chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cần thiết, cấp cứu kịp thời khi có tai nạn xảy ra.

 – Phải luôn theo dõi các diễn biến bất thường của người bệnh và có phương án xử lý phù hợp.

6. Nghiên cứu, đánh giá kết quả, tính khoa học khi tiến hành tổ chức triển khai các hình thức hoạt động phục hồi

chức năng để phù hợp với tính chất, đặc điểm của bệnh nhân tâm thần.

7. Quản lý và sử dụng máy móc trang thiết bị trong khao theo đúng quy định.

8. Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng ban trong bệnh viện đảm

bảo hoàn thành nhiệm vụ.

9. Tích cực tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

IV. Tình hình nhân lực:

Tổng số: 27 cán bộ công nhân viên

Trình độ chuyên môn

Bác sĩ: 03

Điều dưỡng:10

Kỹ thuật y: 01

Kỹ thuật viên: 08

Hộ lý: 05

Một số hình ảnh của khoa.