Thứ hai, 09/12/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

HYSTERIA VÀ RỐI LOẠN PHÂN LY...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ hai, 26/12/2016 - 09:25" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Hỗ trợ điều trị ảo thanh kéo dài ở bệnh nhân tâm thần phân liệt Paranoid bằng kích thích từ xuyên sọ.
 

     Supports virtual sound therapy prolonged in patients withparanoid schizophrenia transcranial magnetic stimulation.
      Tác giả: TS.Tô Thanh Phương.

Tóm tắt: Mục tiêu đánh giá hiệu quả của kích thích từ xuyên sọ trong hỗ trợ điều trị ảo thanh kéo dài ở bệnh tâm thần phân liệt paranoid, đánh giá tác dụng không mong muốn của kỹ thuật này. Đối tượng nghiên cứu gồm 23 người bệnh tâm thần phân liệt có ảo thanh kéo dài được điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương 1. Phương pháp nghiên cứu tiến cứu cắt ngang. Kết quả, 60-100% hết ảo thanh khi thời gian mắc ảo thanh đến dưới 2 năm, thời gian 5 đến 10 năm chỉ có 20% hết ảo thanh. Kết luận, 52,17% người bệnh hết ảo thanh, số người bệnh còn lại thì cường độ ảo thanh cũng giảm nhiều. Hầu như không có các tác dụng không mong muốn.

Từ khóa: Kích thích từ xuyên sọ, tâm thần phân liệt, ảo thanh kéo dài.

Summary: The objective to assess the effectiveness of transcranial magnetic stimulation in the treatment supports virtual extended bar in paranoid schizophrenic patients, assessment of adverse effects of this technique. Study subjects included 23 patients with schizophrenia extends virtual bar being treated at the Central Mental Hospital 1. Method interrupted prospective study. Results, 60-100% of all virtual bar bar when the virtual duration to 2 years, 5 to 10 years time o­nly 20% of all virtual bar. Conclusion, 52.17% of patients of all virtual bar, the remaining patients, the virtual sound intensity also decreased. Almost no unwanted effects.

Keywords: transcranial magnetic stimulation, schizophrenia, prolonged virtual bar.

1. Đặt vấn đề: Việc điều trị tâm thần phân liệt gặp rất nhiều khó khăn do đáp ứng kém với thuốc nhất là các thuốc an thần kinh cổ điển [1],[3],[5]. Ảo thanh kéo dài trong bệnh tâm thần phân liệt đã gây rất nhiều khó khăn cho điều trị, khiến cho bệnh không ổn định và người bệnh có thể kích động nguy hiểm bất cứ lúc nào do ảo thanh chi phối.

Kích thích từ xuyên sọ (Stimulation Magnétique Transcranienne -SMT)- là một phương pháp chữa bệnh mới. SMT có tác dụng tốt trong hỗ trợ điều trị nhiều bệnh tâm thần, trong đó có có tác dụng tốt hỗ trợ điều trị ảo thanh kéo dài [2]. Do vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu :“ Hỗ trợ điều trị ảo thanh kéo dài ở bệnh nhân tâm thần phân liệt paranoid bằng kích thích từ xuyên sọ”.Nhằm các mục tiêu sau:

-Đánh giá hiệu quả của kích thích từ xuyên sọ trong hỗ trợ điều trị ảo thanh kéo dài ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid

-Đánh giá tác dụng không mong muốn của kích thích từ xuyên sọ trong hỗ trợ điều trị ảo thanh kéo dài ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1 Đối tượng nghiên cứu

2.1.1: Mẫu nghiên cứu: Gồm 23 bệnh nhân tâm thần phân liệt paranoid có ảo thanh

kéo dài đáp ứng các tiêu chuẩn chẩn đoán theo ICD-10, mục F20.0,

được điêù trị tại bệnh viện tâm thần trung ương 1 năm 2014

2.1.2 Phân nhóm bệnh nhân nghiên cứu

- Bệnh nhân chỉ dùng thuốc đơn thuần ( nhóm N1 )

- Bệnh nhân được dùng thuốc kết hợp với kích thích từ ( nhóm N2 )

2.2 Phương pháp nghiên cứu:Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang

- Bệnh nhân nhóm N1 dùng thuốc trong một tháng mà ảo thanh không giảm sẽ được chuyển sang điều trị kết hợp thuốc đang sử dụng với kích thích từ xuyên sọ ( nhóm N2). Kích thích trong ngày làm việc, mỗi ngay một lần, tối đa 40 buổi. Bệnh nhân được ghi điện não và điện tim trước và sau điều trị kích thích từ.

- Thuốc an thần kinh được sử dụng cho cả hai nhóm:

* Clozapine 100 mg ngày 2- 4 viên chia 2 lần trong ngày

* Haloperridol 1,5 mg, ngày 4 -8 viên chia 2 lần trong ngày

2.2.1 Công cụ nghiên cứu:

- Máy kích thích từ : do Liên bang Nga sản xuất

- Thang Panss: đánh giá mức độ ảo thanh

2.2.2. Các bước tiến hành điều trị bằng máy kích thích từ xuyên sọ:

Bước 1: xác định vị trí kích thích và ngưỡng vận động [6]

Vị trí kích thích: kích thích vùng thái d­ương - đỉnh phải

Ngưỡng vận động: nối điểm trước trên 2 tai, kẻ đường thẳng giữa đầu từ trước ra sau, tạo vị trí giao nhau sẽ đo 5cm về phía bên trái trên đường nối 2 điểm trước tai, đánh dấu vị trí này để xác định ngưỡng vận động


Bước 2: chọn tần số, thời gian và số xung kích thích

Theo R.Dardennes; B. Etain; A Pham-Scottes, khi kích thích vùng thái dương đỉnh phải để điều trị ảo thanh kéo dài trong thời gian 10 buổi là ảo thanh đã giảm [4]. Do vậy chúng tôi vận dụng vào từng nấc 10 ngày để điều trị kích thích từ phối hợp với thuốc an thần kinh.

Bước 3: tiến hành kích thích theo các đợt như sau :

Đợt 1: Khởi đầu điều trị với tần số 15 Hez, thời gian 15 phút. Số xung là 1200 / 1 buổi. Sau 10 ngày không hết ảo thanh thì sang đợt 2. Kích thích tại ngưỡng

Đợt 2: Áp dụng tần số 25 Hez thời gian 20 phút. Xung tăng dần đến 3600. Sau 10 ngày mà ảo thanh không hết thì chuyển sang đợt 3. Kích thích tại ngưỡng

Đợt 3: Áp dụng tần số 30 Hez thời gian 25 phút, xung 4800/ 1buổi , không hết sẽ

kích thích trên ngưỡng 110, 120 hoặc 130%. Sau 10 ngày nếu ảo thanh không hết thì dừng điều trị, coi như bệnh nhân không đáp ứng với điều trị bằng kích thích từ .

3. Kết quả nghiên cứu

3.1 Đánh giá hiệu quả của kích thích từ xuyên sọ

Bảng 1: Liên quan giữa mức độ thuyên giảm của ảo thanh với thời gian mắc bệnh

 

Ảo thanh

 

Thời gian

 

n

Mức 6

Mức 5

Mức 4

Mức 3

Mức 0

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

< 6 tháng

3

0

0,0

0

0,00

0

0,0

0

0,0

3

100,0

6 th - < 2 năm

5

0

0,0

1

20,0

1

20,0

0

0,0

3

60,0

Từ2 -< 5 năm

1

0

0,00

2

20,0

2

20,0

1

10,0

5

50,0

Từ5 -10 năm

5

0

0,00

1

20,0

2

40,0

1

20,0

1

20,0

 

100% BN hết ảo thanh khi mắc bệnh < 6 tháng, từ 5-10 năm chỉ có 20% hết ảo thanh

 

Bảng 2 Mức độ thuyên giảm của ảo thanh theo thang Panss

 

Bệnh nhân nghiên cứu

 

Các biểu hiện

Trước kích thích từ

Sau kích thích từ

n

%

n

%

Ảo thanh liên tục, chi phối rõ rệt

9

34,79

1

4,35

Ảo thanh thường xuyên

8

34,79

4

17,39

Ảo thanh thường xuyên, không liên tục

3

13,04

4

17,39

Ảo thanh không thường xuyên,

3

13,04

2

8,70

Không có ảo thanh

0

0,00

12

52,17

Tổng số

23

100,0

23

.100,0

 

Ảo thanh chi phối rõ rệt thuyên giảm mạnh chỉ còn 4,35%.

 

Bảng 3 Đánh giá hiệu quả về thời gian và tần số sau kích thích từ

 

            Ảo thanh

Tần số, thời gian

 

n

Mức 6

Mức 5

Mức 4

Mức 3

Mức 0

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Trước kích thích từ

23

11

47,83

8

34,78

2

8,7

2

8,7

0

0,0

Tần số 15 hez -15 phút

23

7

30,34

7

30,34

3

13,04

2

8,7

4

17,39

Tần số 25 hez -20 phút

19

4

21,05

6

31,58

4

21,05

6

31,58

3

15,79

Tần số 30 hez -20 phút

16

0

0,00

3

18,75

5

31,25

3

18,75

5

31,25

 

Tần số 30 hez hiệu quả nhất điều trị hết ảo thanh (31,25%)

 

Bảng 4 Sự thuyên giảm của ảo thanh sau kích thích từ

 

Bệnh nhân nghiên cứu

Các biểu hiện

Trước kích thích từ

Sau kích thích từ

n

%

n

%

Tiếng nói trong đầu xui khiến bệnh nhân

8

34,79

1

4,35

Tiếng nói trong đầu đe dọa bệnh nhân

3

13,04

0

0,00

Tiếng trong đầu bình luận về bệnh nhân

2

8,70

2

8,70

Tiếng nói trong đầu khen, chê bệnh nhân

3

13,04

3

13,04

Tiêng trong đầu nói chuyện với bệnh nhân

4

17,39

2

8,70

Tiếng chim, tiếng ve kêu, tiếng giun dế

2

8,70

2

8,70

Tiếng 0 0, tiếng inh bên tai

1

4,35

1

4,35

Không có ảo thanh

0

0,00

12

52,17

Tổng số

23

100,

23

100,0

Ảo thanh bình phẩm, ảo thanh thô sơ ( tiếng ve, tiếng giun dế, tiếng inh) không giảm

Bảng 5 Tần xuất xuát hiện của ảo thanh trước vàsau kích thích từ

Bệnh nhân nghiên cứu

Số lần xuất hiện

Trước kích thích từ

Sau kích thích từ

n

%

n

%

Ảo thanh liên tục cả ngày

9

39,13

0

0,00

Ảo thanh nhiều lần trong ngày

8

34,78

4

17,39

Ảo thanh khoảng 4-5 lần / ngày

4

17,39

5

21,34

Ảo thanh vài lần trong tuần

2

8,70

2

8,70

Không có ảo thanh

0

0,00

12

52,17

Tổng số

23

100,

23

100,0

Ảo thanh liên tục cả ngày thuyên giảm hết

Bảng 6 Sự chi phối của hành vi thuyên giảm sau kích thích từ

Bệnh nhân nghiên cứu

Ảothanh

Trước kích thích từ

Sau kích thích từ

n

%

n

%

Chi phối rõ rệt tư duy, hành vi

9

39,13

1

4,35

Chi phối nhiều tư duy, hành vi

8

34,78

4

17,39

Chi phối nhẹ tư duy, hành vi

3

13,04

5

13,04

Không chi phối tư duy, hành vi

3

13,04

2

8,70

Không có ảo thanh

0

0,00

12

52,17

Tổng số

23

100,0

23

100,0

Ảo thanh chi phối rõ rệt hành vi thuyên giảm hết

3.2 Đánh giá tác dụng không mong muốn của kích thích từ xuyên sọ : Không có biến đổi điện não, điện tim sau điều trị kích thích từ, không gây nóng vùng kích thích

4. Bàn luận Lứa tuổi từ 26-35 chiếm tỷ lệ cao nhất (38,09 % ), thấp nhất là lứa tuổi 46-50 chỉ chiếm 14,29%. Nữ 69,57%, nam 30,43%. Nữ chiếm tỷ lệ cao có thể vì chưa xây dựng gia đình nên không muốn cho con đến bệnh viện tâm thần điều trị do sợ mang tiếng, đến khi bệnh nặng, ảo thanh kéo dài thì mới cho đi viện

4.1Đánh giá hiệu quả của kích thích từ xuyên sọ

Bệnh nhân mắc bệnh < 6 tháng đều hết ảo thanh. Tiếp đến là nhóm mắc bệnh từ 6 tháng đến < 2 năm .Thuyên giảm ít nhất là nhóm có thời gian mắc bệnh từ 5- 10 năm.Nhưvậy, thời gian mắc ảo thanh càng ngắn thì hiệu quả điều trị càng cao ( bảng 1),

Bảng 2 cho thấy, ảo thanh liên tục chi phối rõ rệt hành vi của bệnh nhân thuyên giảm nhiều nhất. Các mức độ ảo thanh từ nặng giảm dần xuống các mức độ nhẹ hơn

Kết quả, tổng số có 12/23 bệnh nhân hết ảo thanh, chiếm 52,17%.

Bệnh nhân có ảo thanh < 6 tháng ở mức 6 đã giảm hết khi mới kích thích với tần số 15 Hez. Bệnh nhân có thời gian mắc bệnh > 2 năm phải kích thích tần số cao hơn mới hiệu quả. Tần số 30 Hez có số bệnh nhân hết ảo thanh cao nhất ( 31,25 % )

Đa số các biểu hiện của ảo thanh đều thuyên giảm, Tuy nhiên loại ảo thanh bình phẩm và ảo thanh tiếng inh bên tai là không giảm. ( bảng 3)

Các loại ảo thanh thường dẫn bệnh nhân đến hành vi nguy hiểm nhưng đều thuyên giảm mạnh ( bảng 4) là các loại ảo thanh sau:

- Ảo thanh xui khiến biểu hiện là bắt bệnh nhân phải thực hiện hành vi nào đó khiến họ rất khó chịu, căng thẳng hoảng sợ. Ảo thanh xui khiến đã xui một bệnh nhân hai lần lao đầu vào ô tô và ba bệnh nhân nhẩy lầu và treo cổ. Loại ảo thanh này thuyên giảm mạnh, sau kích thích từ chỉ còn một bệnh nhân (4,35%) còn tiếng nói xui khiến nhưng không rõ ràng và người bệnh cũng không bị chi phối nhiều.

- Ảo thanh đe dọa đáp ứng tốt với điều trị kích thích từ kết hợp với thuốc, sau kích thích từ, không còn bệnh nhân nào còn ảo thanh đe dọa, đó là những tiếng nói trong đầu dọa giết cả nhà, giết con hoặc bắt đi tù...cho nên bệnh nhân th­ường chạy trốn hoặc tấn công lại khi thấy có ng­ười lạ đến vì sợ công an đến bắt...

Ảothanh xuất hiện liên tục trong ngày thuyên giảm nhiều nhất ( bảng 5). Sự thuyên giảm theo xu hướng từ liên tục cả ngày đến nhiều lần trong ngày đến 4-5 lần/ ngày và vài lần trong tuần.Ảo thanh liên tục trong ngày khiến bệnh nhân rất khó chịu, rất căng thẳng khiến người bệnh hoảng sợ, đứng ngồi không yên, không ngủ, do vậy dễ có hành vi nguy hiểm với người xung quanh .

Ảothanh chi phối rõ rệt tư duy, hành vi thuyên giảm nhiều nhất. Ảothanh chi phối

thuyên giảm từ chi phối nhiều đến không chi phối hành vi và tư duy của bệnh nhân.

4.2 Đánh giá tác dụng không mong muốn của kích thích từ xuyên sọ

Không có biến đổi điện não và huyết áp sau mỗi buổi kích thích từ. Toàn bộ 23 bệnh nhân đều thấy rất dễ chịu ngay lần kích thích từ đầu tiên, các lần tiếp sau cũng đều thấy rất dễ chịu và thoải mái, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đầu óc, bớt nghĩ lung tung, đêm ngủ ngon giấc hơn.

Kết luận

Lứa tuổi từ 26-35 chiếm tỷ lệ cao nhất (38,09 % ), thấp nhất là lứa tuổi 46-50 chỉ chiếm 14,29%. Nữ 69,57%, nam 30,43%.

1. Đánh giá hiệu quả của kích thích từ xuyên sọ trong hỗ trợ điều trị ảo thanh kéo dài ở bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid

-Thời gian mắc ảo thanh < 2 nămđáp ứng tốt với kích thích từ xuyên sọ, có tới 60-100% hết ảo thanh. Thời gian 5 đến 10 năm chỉ có 20% hết ảo thanh.

-Tần số 30 hez có hiệu quả nhất điều trị đối với các loại ảo thanh > 5 năm.

- Các biểu hiện tiếng nói trong đầu xui khiến người bệnh, tiếng nói trong đầu đe dọa bệnh nhân thuyên giảm nhiều nhất. Thuyên giảm ít nhất là ảo thanh bình phẩm, đàm thoại, tiếng 000, tiếng inh inh.

- Ảo thanh liên tục, chi phối rõ rệt tư duy hành vi của bệnh nhân thuyên giảm nhiều nhất. Kết thúc điều trị, có 52,17% hết ảo thanh

2. Đánh giá tác dụng không mong muốn của kích thích từ xuyên sọ: không biến đổi điện não và điện tim sau kích thích từ, không bỏng rát và đau đớn tại vị trí kích thích, không nôn, không chóng mặt....

Tài liệu tham khảo

Tiếng việt

1. Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Văn Ngân ( 1996), bệnh tâm thần phân liệt. Một số chuyên đề tâm thần học. Học viện Quân y, trang 39-60

Tiếng pháp

1.Leon Grunhaus; Pinhas N; Dannon MD (2002).Trasccranial Magnetic Stimulatio. Dialogues in clinical neuroscience. Pp 93-103

2.Guelfi J.D ( 1985). Schizophrénie. Psychiatrie de l’adulte. 119-146

3.Roland Dardennes; Bruno Etain; Alexandra Pham-Scottes (2003). Traitement des troubles pschychiatriques par la Stimulation Magnétque Transcranienne. Pp 40-43

4.Pages C.(1993), “ L’Effet de Domicillation du patient dans le traitement des schizophrÐnies resistantes”. L’Information Psychiatrique, revus mensuelle des Psychiatres des h«pitaux, Anneccy, pp. 14.

5.wikipédia (2010), Stimulation Magnétique Transcranienne.

http://fr. wikipédia.0rg/wiki/ Stimulation-magnétique- Transcranienne.


 

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm

  Áp lực căng thẳng, nghiện rượu đều có nguy cơ trầm cảm.
Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân trầm cảm có hành vi tự sát bằng phối hợp thuốc an thần kinh với chống trầm cảm thế hệ mới.
  Khảo sát tình hình bệnh nhân trầm cảm được điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I năm 2016
Lâm sàng trầm cảm và thay đổi thể tích não ở bệnh nhân qua MIR.
Khảo sát sự phát triển tâm lý - vận động ở trẻ em bằng Test Denver II
Ngày sức khoẻ tâm thần Thế giới năm 2017 (10-10-2017)
  Sức khỏe Tâm thần Tiếp» 
Áp lực căng thẳng, nghiện rượu đều có nguy cơ trầm cảm.
Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân trầm cảm có hành vi tự sát bằng phối hợp thuốc an thần kinh với chống trầm cảm thế hệ mới.
Đánh giá một số yếu tố liên quan đến phát bệnh trầm cảm.
 
  Báo cáo ca lâm sàng Tiếp» 
Nhận xét một số đặc điểm tâm lý qua tranh vẽ ở một trường hợp có khó khăn tâm lý
Nhận xét điều trị 5 bệnh nhân tâm thần phân liệt trầm cảm có hành vi đặc biệt nguy hiểm
Báo cáo một trường hợp bệnh tâm thần phân liệt đặc biệt
 
Dành cho Quảng cáo

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)