Thứ bảy, 20/04/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

HYSTERIA VÀ RỐI LOẠN PHÂN LY...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ tư, 31/10/2007 - 14:43" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Quyết định số 2756/2004/QĐ-BYT ngày 13/8/2004 của Bộ Y tế
 

Điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

BỘ Y TẾ
Số:2756/2004/QĐ-BYT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc­­­­­­­­­­­

Hà Nội, ngày13tháng8năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

-Căn cứ Nghị định số 49/ 2003/NĐ-CP ngày 15-5-2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

-Căn cứ Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13-8-1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Điều lệ BHYT và quy định tại khoản 3 mục IV phần B của Thông tư số 17/1998/TT-BYT ngày 19-12-1998 của Bộ Y tế hướng dẫn khám chữa bệnh, sử dụng quỹ khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế về thẩm quyền điều chỉnh hệ số k để các định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế;

-Căn cứ Công văn số 2050/BHXH-GĐYT ngày 22-7-2004 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh trần thanh toán điều trị nội trú;

-Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và của các cơ sở y tế, trên cơ sở tình hình biến động về giá thuốc, giá vật tư tiêu hao y tế trong thời gian qua;

-Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh hệ số k từ 1,1 lên 1,2 để làm cơ sở xác định trần thanh toán chi phí điều trị nội trú đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2004.

Điều 2. Hệ số k bằng 1,2 được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Điều trị, Kế hoạch-Tài chính, Pháp chế, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc các Bộ ngành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Trần Chí Liêm

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm

  Quyết định:
Quyết định:
  Quyết định:
Dành cho Quảng cáo

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)