Mời báo giá: Bảo dưỡng định kỳ điều hòa không khí tại các khoa, phòng của bệnh viện.

Thông báo mời báo giá về việc cung cấp báo giá dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng