Đào tạo tâm thần cho y tế cơ sở

Lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần vào đa khoa, tập trung và tuyến y tế cơ sở là một trong các cách tiếp cận mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo đối với y tế Việt Nam.

Trong những năm qua, các mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần ở tuyến cơ sở đã được WHO hỗ trợ xây dựng và triển khai ở một số tỉnh thành.

Năm nay, các lớp đào tạo tâm thần cho y tế cơ sở tiếp tục được tổ chức.

Ảnh: TS.BS Nguyễn Mạnh Phát – Phó Giám đốc – phụ trách Đào tạo, NCKH và hợp tác Quốc tế khai mạc lớp học dành cho các bác sĩ tuyến huyện của Sơn La

Ảnh: Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Sơn La và học viên

Ảnh: các học viên làm test đầu vào

Bài viết cùng chủ đề: