Đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021.

Ngày 09/12/2021, Bệnh viện tổ chức họp Đoàn tự kiểm tra. đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2021. Đến tham dự và chủ trì cuộc họp có TS.BS Nguyễn Mạnh Phát – Phó giám đốc bệnh viện; Ban lãnh đạo bệnh viện, cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021.

Ảnh: TS.BS. Nguyễn Mạnh Phát – PGĐ có ý kiến chỉ đạo.

Bệnh viện Tâm thần trung ương I triển khai kế hoạch Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2021 với mục tiêu:

  • Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành năm 2016.
  • Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện
  • Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng.

Đoàn đánh giá làm việc với tinh thần trách nhiệm, qua quan sát thực tế, kiểm tra văn bản và các tài liệu liên quan. Các khoa/phòng phối hợp đối chiếu, nhằm chủ động trong việc chấm điểm và ghi nhận những hạn chế để kịp thời khắc phục, bổ sung, nâng cao chất lượng bệnh viện.

Phòng QLCL

Bài viết cùng chủ đề: