Tập huấn quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng chống Covid -19

Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2021. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 mở lớp tập huấn Quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng chống dịch Covid – 19 cho 30 học viên là thành viên tham gia đoàn công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Maket buổi tập huấn

Chủ trì buổi tập huấn PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng Giám đốc bệnh viện.

Thành phần tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện một số phòng ban, các đồng chí báo cáo viên và 30 đồng chi học viên trong lớp có mặt đầy đủ.

 

Ảnh: Đ/c PGS . TS Nguyễn Tuấn Hưng phát biểu chào mừng,  khai mạc

Nội dung buổi tập huấn: Cập nhật kiến thức phòng, chống lây nhiễm và điều trị Covid – 19. Quy trình rửa tay sát khuẩn đúng cách. Các kỹ thuật tiêm cơ bản. Trình tự, mặc tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân. Kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm SARS – CoV – 2. Hướng dẫn mã hóa ghi thông tin lên ống bệnh phẩm, gửi nhận và bàn giao mẫu bệnh phẩm.

Ảnh: Học viên mặc, tháo bỏ phương tiện phòng hộ

Với phương pháp truyền đạt bằng trực quan, video cụ thể sinh động, công cụ thực hành đầy đủ. Buổi tập huấn đã được các học viên tiếp thu một cách nghiêm túc, lĩnh hội những kiến thức cơ bản và vận dụng vào thực hành tại chỗ đạt kết quả cao.

Ảnh: Đ/c BS CKII Nguyễn Tuấn Đại kết luận buổi tập huấn

Kết luận tại buổi tập huấn Đ/c BS CKII Nguyễn Tuấn Đại yêu cầu các học viên phát huy vai trò của cán bộ nhân viên y tế, đảm bảo trong thực hành chăm sóc và điều trị người bệnh. Ngoài việc học viên được đào tạo lại kiến thức chuyên môn, kỹ thuật thì học viên phải cố gắng cập nhật tài liệu, giáo trình, học tập qua đồng nghiệp, bạn bè, gắn lý thuyết với thực hành, để nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng phù hợp với công việc hàng ngày cững như công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạo nên uy tín, gây dựng thương hiệu Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho nhân nhân cả nước và bạn bè đồng nghiệp.

 

                                                                                  Phòng điều dưỡng: ĐD CKI  Hoàng Việt Hà

Bài viết cùng chủ đề: