Bổ nhiệm Giám đốc trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến trực thuộc Bệnh viện tâm thần trung ương 1

Ngày 07/3/2022, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã bổ nhiệm TS Quản Trường Sơn làm Giám đốc Trung tâm Đào đạo – Chỉ đạo tuyến trực thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Ảnh: Đ/C PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng – Phó vụ trưởng – Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Y tế, kiêm Giám đốc điều hành Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trao Quyết định bổ nhiệm

Ban giám đốc Bệnh viện cùng Đ/C Giám đốc Trung tâm TS Quản Trường Sơn

Bài viết cùng chủ đề: