Bệnh nhân có cả trầm cảm và lo âu thì xử lý thế nào? TS Nguyễn Văn Thống