Cơn co giật ở người lớn, Động kinh hay không phải động kinh? TS Nguyễn Văn Thống