Quyết định ban hành quy định về việc cấp bản sao y Hồ sơ bệnh án, bản trích sao Hồ sơ bệnh án, Giấy chứng nhận điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

QĐ ban hành cấp bản sao y Hồ sơ bệnh án 2023

Bài viết cùng chủ đề: