Họp đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023.

Ngày 09 tháng 01 năm 2024 vừa qua, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã có buổi họp đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 do . BSCKII. Nguyễn Tuấn Đại – Phó Giám đốc Bệnh viện, Phó chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng Quản lý chất lượng, Lãnh đạo các đơn vị là đầu mối tham gia thực hiện, triển khai tiêu chí cải tiến, trong kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023.

BSCKII. Nguyễn Tuấn Đại – Phó Giám đốc Bệnh viện, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý chất lượng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, ĐDCKI. Hoàng Việt Hà – Phụ trách phòng Quản lý chất lượng đã Đọc quyết định số 13/QĐ-BV về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá Chất lượng Bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh nội, ngoại trú và nhân viên y tế năm 2023 và bảng phân công nhiệm vụ các nhóm tự kiểm tra, đánh giá chất lượng.

ĐDCKI. Hoàng Việt Hà- Phụ trách phòng QLCLBV báo cáo tại hội nghị

Kết thúc buổi họp, BSCKII. Nguyễn Tuấn Đại – Phó Giám đốc Bệnh, chỉ đạo các tiêu chí cần nâng điểm vẫn giữ nguyên mức của năm 2023. Các nhóm tự kiểm tra, đánh giá chất lượng tự chấm điểm theo các nội dung được phân công và gửi kết quả về phòng Quản lý chất lượng để phòng QLCL tổng hợp và nhập kết quả lên website chất lượng bệnh viện.

Chủ tịch Hội đồng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của các thành viên trong Hội đồng Quản lý chất lượng trong công cuộc cải tiến chất lượng bệnh viện và hơn nữa vai trò của toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động để đạt được mục tiêu đề ra.

Nguồn bài viết: Phòng QLCL

Bài viết cùng chủ đề: