Báo cáo thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng Quý IV/2023

Cải tiến chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo an toàn người bệnh là vấn để cốt lõi của công tác khám, chữa bệnh. Vì vậy, các bệnh viện liên tục và không ngừng cải tiến, đầu tư phát triển cho chất lượng bệnh viện. Với mục tiêu cuối cùng là chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao, mang đến sự hài lòng cho người bệnh khi sử dụng các dịch vụ y tế.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.

        Ngày 02/1/2024, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện –  buổi họp định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện công việc đã đề ra đồng thời thống nhất kế hoạch tiếp tục triển khai công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2024.

Tại buổi họp, Lãnh đạo các đơn vị là đầu mối tham gia thực hiện, triển khai tiêu chí cải tiến, trong kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023 báo cáo kết quả thực hiện Tiêu chí cải tiến do đơn vị mình phụ trách.

Các thành viên Hội đồng tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại buổi họp.

Phòng Quản lý chất lượng Báo cáo sơ lược kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 và tiến độ triển khai kế hoạch cải tiến năm 2023 với các mục tiêu cụ thể. Các đại biểu là đầu mối tham gia thực hiện, triển khai tiêu chí cải tiến, trong kế hoạch cải tiến chất lượng đã tham gia thảo luận sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn chỉ ra những mức tiêu chí đã làm được và các tồn tại cần khắc phục.

Bế mạc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của các thành viên Ban chất lượng trong công cuộc cải tiến chất lượng bệnh viện và hơn nữa vai trò của toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động để đạt được mục tiêu đề ra.

Nguồn bài viết: Phòng QLCL

Bài viết cùng chủ đề: