Mời báo giá: Kiểm định kỹ thuật an toàn 04 thang máy khu nhà liên khoa điều trị của Bệnh viện.

Thong báo hcqt