Báo cáo thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng quý III/2023

Cải tiến chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo an toàn người bệnh là vấn để cốt lõi của công tác khám, chữa bệnh. Do đó, nhiệm vụ trong tâm của các bệnh viện là cải tiến chất lượng bệnh viện và ưu tiên số 1 là an toàn người bệnh, an toàn cho nhân viên y tế.

Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức họp Hội đồng Quản lý chất lượng, buổi họp định kỳ báo cáo tiến độ Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2023 – Quý III. TS.BS Nguyễn Mạnh Phát – Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện chủ trì hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện cùng các đồng chí trong Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện, đại diện các khoa/phòng phụ trách điểm tiêu chí nâng điểm Bệnh viện

TS.BS. Nguyễn Mạnh Phát – Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các khoa/phòng phụ trách cải tiến nâng điểm các tiêu chí đã báo cáo tiến độ thực hiện công việc, công tác chuẩn bị và kết quả chấm tiêu chí, đồng thời phòng Quản lý chất lượng cũng đã Giới thiệu với Hội đồng Quản lý chất lượng về “Dự thảo Quy định Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản”. Các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện, Hội đồng Quản lý chất lượng cùng đưa ra các ý kiến đóng góp, bổ sung; đồng thời thống nhất kế hoạch tiếp tục triển khai công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023.

Đ/c Mai Huy Thông – Trưởng phòng Quản lý chất lượng báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, TS.BS. Nguyễn Mạnh Phát – Giám đốc Bệnh viện đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì các kết quả đạt được trong năm 2022. Phân công phòng Quản lý chất lượng là đầu mối rà soát, tổng hợp các tiêu mục chưa phù hợp với Bệnh viện, xin ý kiến các khoa, phòng, ban liên quan, đề xuất các ý kiến đóng góp bản Dự thảo Quy định Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản. Đặc biệt ưu tiên khắc phục những vấn đề còn tồn tại với mục tiêu cuối cùng là chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ngày một nâng cao, mang đến sự hài lòng cho người bệnh khi sử dụng các dịch vụ y tế.

Một số hình ảnh toàn cảnh hội nghị:

Nguồn bài viết: Phòng Quản lý Chất lượng

Bài viết cùng chủ đề: