Trung tâm thu dung điều trị người bệnh điều trị người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Trung tâm thu dung điều trị người bệnh điều trị người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (gọi tắt là Trung tâm điều trị COVID-19)được thành lập theo Quyết định số 286/QĐ-BYT ngày 11/02/2022 với quy mô 120 giường bệnh.

Trung tâm có nhiệm vụ thu dung Trung tâm điều trị COVID-19 có nhiệm vụ thu dung, điều trị ngườibệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện bị mắc COVID-19, người bệnh tâm thần mắc COVID-19, người mắc COVID-19 bị rối loạn tâm thần và nhân viên y tế của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị mắc COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện Quyết định trên, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã thành lập Trung tâm bao gồm 2 đơn nguyên là Khoa Phục hồi chức năng & Y học cổ truyền và Khoa Điều trị tự nguyện làm cơ sở vật chất và huy động nguồn lực từ 2 khoa trên và từ các khoa, phòng ban khác trong bệnh viện.

Trong bối cảnh dịch phức tạp, dễ lây nhiễm, số lượng mắc tăng. Trung tâm đã và đang nhận điều trị theo dõi bệnh nhân. Hiện tại, hầu hết bệnh nhân nhiễm Sars-Covi-2 không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, trung tâm vẫn bố trí đảm bảo theo dõi sát người bệnh 24/24. Trong đó, có 5 nhân viên nhiễm đang tình nguyện ở lại khu nhiễm để tiện theo dõi và chăm sóc người bệnh.

       Ảnh 1: Trung tâm

Ảnh 2: Nhân viên đang hướng dẫn cho bệnh nhân nhiễm Sar-Covi-2

Ảnh: Nhân viên khử khuẩn cho bệnh nhân nhiễm Sars-Covi-2 từ khoa khác chuyển tới

 

Bài viết cùng chủ đề: