Thực hiện triển khai, đánh giá cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp

Căn cứ quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 đã có quyết định số 01/QĐ – BV ngày 6 tháng 1 năm 2022, thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá.

Ảnh: Ths. Lê Ngọc Tú – Bí thư Đảng ủy – PGĐ  Bệnh viện đưa ra ý kiến chỉ đạo.

Đoàn được chia làm 3 nhóm với các tiêu chí gắn liền nhiệm vụ của từng đơn vị được phân công.Tinh thần khẩn trương, rà soát, kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng của bệnh viện, qua đó đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện các giải pháp nhằm tăng cường chất lượng Bệnh viên xanh – sạch – đẹp.

Việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở y tế “xanh – sạch – đẹp” là rất cần thiết, vừa góp phần tạo môi trường y tế xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Phòng QLCL.

Bài viết cùng chủ đề: