Lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần vào Đa khoa tại Bắc Kạn

Bắc Kạn là một tỉnh nhỏ ở Miền Núi Phía Bắc với dân số dân số năm 2019 là 313.905 người, gồm 7 dân tộc (Tày, Nùng, Kinh, Dao, H’Mông, Hoa và Sán Chay).

Hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần địa bàn tỉnh được chia làm 2 mảng:

  1. Điều trị nội trú tại khoa Tâm thần kinh – Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn với 30 giường bệnh
  2. Điều trị ngoại trú và chăm sóc cộng đồng do trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) phụ trách.

Tuy nhiên nguồn lực cán bộ chăm sóc sức khỏe tâm thần của tỉnh đang thiếu hụt trầm trọng. Hiện tại, cả tỉnh chỉ có 2 bác sĩ chuyên khoa tâm thần: 1 làm việc tại CDC và 01 làm việc tại Khoa Tâm thần kinh. Số lượng bệnh nhân không tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần còn rất lớn.

Nhằm bù đắp sự thiếu hụt về nguồn lực, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo ngành tâm thần nên lồng ghép vào chăm sóc sức khỏe nói chung, tập trung vào tuyến y tế cơ sở, đồng thời tạo dần những hành lang pháp lý để bác sĩ đa khoa có thể được làm một số xử lý can thiệp ban đầu trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng.

Được sự hỗ trợ của WHO, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã mở lớp đào tạo về tâm thần cho đối tượng là các bác sĩ đa khoa các huyện của tỉnh. Tại đây, học viện được lên lớp lý thuyết 5 nội dung cơ bản và thực hành phân tích thảo luận ca lâm sàng tại buồng bệnh – Khoa tâm thần – Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn./.

Ảnh: TS.BS Nguyễn Mạnh Phát – Phó giám đốc phụ trách đào tạo, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học khai mạc lớp học.

Ảnh: BSCKII Nguyễn Thái Hồng – Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại khóa đào tạo

Ảnh: BSCKII Nguyễn Tuấn Đại – Phó giám đốc chuyên môn giảng bài Tâm thần phân liệt

Ảnh: Thảo luận ca lâm sang tại Khoa tâm thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Ảnh: Học tập trực tiếp tại buồng bệnh

Bài viết cùng chủ đề: