Hội thảo tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần và khóa đào tạo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở tuyến y tế cơ sở tại Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh

Hiện tại cả nước hiện có 46 bệnh viện tâm thần trung ương/địa phương. Trong đó, có 43 bệnh viện tâm thần cấp tỉnh/thành và 22 khoa tâm thần trong bệnh viện đa khoa với tổng số giường nội trú trên 10.000 giường. Với 951 bác sĩ chuyên khoa tâm thần, 2791 điều dưỡng tâm thần, 102 cán bộ tâm lý lâm sàng (WHO2021) thì nguồn lực trên chưa đủ để giải quyết mọi vấn đề của bệnh nhân tâm thần ở tuyến cơ sở.

Khi Chương trình quốc gia kết thúc vào 2020, vấn đề khám bệnh, chữa bệnh, điều trị, cấp thuốc cho bệnh nhân tại cộng đồng được đưa về nguồn chi thường xuyên của các tỉnh/thành và được Bảo hiểm Y tế chi trả. Sự chuyển giao này đã tạo ra một khoảng trống lớn trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhất là nguồn lực.  Trong khi các văn bản pháp luật chưa đồng bộ đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc, không có thuốc cho bệnh nhân tại tuyến y tế cơ sở, nhất là tuyến xã/phường.

Từ những vấn đề trên, vài năm nay, lồng ghép chăm sóc sức khỏe tâm thần vào đa khoa, tập trung vào tuyến y tế cơ sở là một giải pháp mà WHO khuyến cáo các nước còn yếu, thiếu về nguồn lực hãy thực hiện.

Với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới, vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã tổ chức các cuộc hội thảo “Tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần” và khóa đào tạo “Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở tuyến y tế cơ sở”.

Hội thảo đã được đông đảo các lãnh đạo của các sở Y tế, các phòng nghiệp vụ y, phòng quản lý dược, bảo hiểm xã hội tỉnh/thành, lãnh đạo các trung tâm y tế quận/huyện tham gia thảo luận tìm ra các giải pháp để chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng là nhiệm vụ bắt buộc phải triển khai ở tuyến cơ sở, trước mắt là tuyến quận/huyện.

. TS.BS Nguyễn Mạnh Phát – Giám đốc phụ trách điều hành phát biểu khai mạc Hội thảo và khóa đào tạo tại tỉnh Ninh Thuận ngày 21/6/2023

Ảnh: BSCKII Nguyễn Tuấn Đại – Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khai mạc Hội thảo Tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/6/2023.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, chỉ đạo các phòng ban, bệnh viện Tâm thần TPHCM và các TTYT trực thuộc nghiên cứu triển khai công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân một cách đồng bộ, toàn diện, kịp thời bằng các giải pháp khác nhau ngay khi hội nghị kết thúc.

Ảnh: BSCKII Lê Văn Đổng – giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận hướng dẫn thực hành, cầm tay chỉ việc, cách hỏi bệnh, khai thác tiền sử, khai thác triệu chứng, hướng điều trị và quản lý bệnh nhân tại buồng bệnh .

Ảnh: thảo luận mô hình khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, quản lý bệnh nhân tâm thần và ca lâm sàng tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/6/2023.

Ảnh: Hướng dẫn thực hành, cầm tay chỉ việc tại Trạm y tế 1 xã của huyện Ninh Sơn – Ninh Thuận.

Bài viết cùng chủ đề: