Hoạt động nghiên cứu khoa học

Chiều nay 16/12/2021, hội đồng khoa học đã họp, nghiệm thu báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Tên đề tài “Khảo sát hiểu biết về trầm cảm và tuân thủ dùng thuốc hướng thần ở người cao tuổi mắc trầm cảm, điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Hữu nghị”

Chủ nhiệm: BSCKII Lê Thị Thanh Thu.

Kết quả cho thấy: Trong những ca bệnh được chẩn đoán rối loạn trầm cảm tại Phòng khám Tâm thần – Bệnh viện Hữu nghị, số người hiểu biết về bệnh tật mình mắc phải là khá thấp và không hiểu đầy đủ. Từ đó, dẫn đến việc tuân thủ điều trị chưa cao.

Nghiên cứu cũng nêu ra một số kiến nghị để chăm sóc sức khỏe tâm thần được lồng ghép tốt hơn nữa vào chăm sóc sức khỏe chung./.

Ảnh: Nhóm nghiên cứu