Chung tay xây dựng môi trường Bệnh viện xanh- sạch – đẹp

Thực hiện các Quyết định của Bộ Y tế về ban hành “Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp”. Trong những năm qua, Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 tích cực triển khai hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao công tác quản lý chất thải y tế và xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp.

Kể từ khi triển khai phong trào, công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường đã trở thành hoạt động thường ngày của bệnh viện, là mối quan tâm của toàn bộ đội ngũ quản lý, nhân viên y tế cũng như nhận được sự tham gia tích cực của người bệnh, người nhà người bệnh. Ngoài trọng tâm nâng cao công tác chuyên môn thì Bệnh viện đã xác định đây là một vấn đề lâu dài, cần triển khai sâu rộng và bền vững nhằm mục tiêu hạn chế các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn, tạo điều kiện khám, điều trị tốt nhất, hướng đến an toàn người bệnh, an toàn cho nhân viên y tế và an toàn cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng –  GĐBV Thị sát, kiểm tra công tác chỉnh trang bệnh viện.

 

Trải qua quá trình phát triển, mở rộng thêm nhiều khoa phòng, Bệnh viện vẫn ưu tiên duy trì diện tích khuôn viên cây cảnh và xây dựng thêm nhiều công trình xanh mới trong toàn bệnh viện.

Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các yêu cầu về công tác vệ sinh. Tại các khoa, phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh, đường đi, phòng làm việc luôn được đảm bảo sạch sẽ, các thùng rác được trang bị đầy đủ tại sân vườn, các khoa, phòng, khu vực hành lang.
Tại các khoa nội trú, mỗi khoa có khu vệ sinh cho người bệnh và khu vệ sinh cho nhân viên y tế riêng biệt, buồng vệ sinh có hướng dẫn phù hợp,trang bị đầy đủ, dọn dẹp sạch sẽ, không có mùi hôi, không có rác, bụi bẩn, sàn khu vệ sinh sạch, không đọng nước, không trơn trượt, không có rêu mốc. Tất cả khu vệ sinh đều có thùng đựng chất thải sinh hoạt, có nắp đậy và vệ sinh thường xuyên; tại các khu vực khoa, phòng, buồng bệnh, hành lang, cầu thang được mỗi ngày quét dọn thường xuyên; chất thải các khoa, phòng được thu gom ngày 02 lần và cho vào thùng xe đẩy có nắp đậy được vận chuyển về khu vực thu gom rác của đơn vị. Ngoài ra, các khoa/phòng thường xuyên thông báo, tuyên truyền để người bệnh và thân nhân người bệnh cùng tham gia giữ gìn môi trường vệ sinh tại đơn vị được xanh, sạch, đẹp.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” đã bước đầu giúp bệnh viện tạo được sự hài lòng của người bệnh, giúp bệnh viện hoạt động hiệu quả hơn, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám và chữa bệnh.

Phòng QLCL.

Bài viết cùng chủ đề: