Tuyên truyền phòng chống cháy nổ và an toàn lao động cho toàn bộ nhân viên khoa dinh dưỡng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Ngày 24/5/2024 khoa Dinh dưỡng đã tổ chức hướng dẫn về an toàn lao động và tuyên truyền phòng chống cháy nổ cho toàn bộ nhân viên, người lao động tại khoa, các nhân viên được hướng dẫn tìm hiểu về Luật an toàn, vệ sinh lao động; các kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; được huấn luyện trực tiếp cách phòng chống cháy nổ, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc, các quy trình làm việc an toàn…

Tại khoa Dinh dưỡng hiện có nhiều thiết bị liên quan đến an toàn lao động và cháy nổ như: Tủ cơm điện, tủ cơm gas, hệ thống bếp gas công nghiệp, nồi hầm điện, máy thái thịt công nghiệp …

  1. Tuyên truyền an toàn lao động và phòng chống cháy nổ là gì?

Hướng dẫn về an toàn lao động và tuyên truyền phòng chống cháy nổ là việc rất cần thiết nhằm trang bị và củng cố kiến thức, nâng cao hiểu biết của nhân viên, người lao động khoa Dinh dưỡng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đây là một hoạt động thiết thực giúp bảo vệ sức khỏe nhân viên và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Người bệnh.

Việc đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ là tiền đề thiết yếu cho cho việc phòng chống tác hại, giảm thiểu các rủi ro, thiệt hại về người và tài sản từ các yếu tố nguy hiểm trong quá trình lao động.

2. Mục đích của việc tuyên truyền phòng chống cháy nổ và an toàn lao động

– Tăng sự nhận thức về an toàn: Giúp người lao động và nhân viên nhận thức được các nguy cơ và các yêu cầu an toàn liên quan đến công việc.

– Giảm thiểu tai nạn lao động: Nắm vững các quy trình an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân và nhân viên có thể giảm thiểu nguy cơ bị tai nạn lao động và chấn thương trong quá trình làm việc.

– Cải thiện hiệu suất làm việc: Với sự nhận thức về an toàn, người lao động và nhân viên có thể làm việc hiệu quả hơn, giảm thiểu các tác động tiêu cực của chấn thương và bệnh tật đến sức khỏe và năng suất lao động.

– Giảm thiểu chi phí: Tăng cường an toàn tại nơi làm việc có thể giảm thiểu chi phí liên quan đến tai nạn lao động, chấn thương và bệnh tật, như chi phí y tế và bảo hiểm.

Một số hình ảnh buổi tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1:

Viết bài: Khoa Dinh dưỡng

Bài viết cùng chủ đề: