Mời báo giá: Vật tư, sửa chữa điện nước tại các khoa, phòng của Bệnh viện.

thông báo hcqt. kiên