Mời báo giá: Sửa chữa máy điều hòa không khi, bảo dưỡng máy hút ẩm tại các khoa, phòng của Bệnh viện.

thông báo hcqt. kiên 1