Mời báo giá: Mua sắm vật tư, sửa chữa điều hòa không khí tại các khoa phòng.

IMG_0002