Mời báo giá: Mua sắm vật tư, sửa chữa điện nước tại các khoa phòng của Bệnh viện.

IMG_0001