Hội thảo sức khỏe tâm thần tại Thái Lan

Từ ngày 20 – 22/2/2013 Hội thảo xây dựng đề cương giữa các đối tác Me Kong về sức khỏe tâm thần đã diễn ra tại thủ đô Bangkok – Thái Lan. Đại diện các nước đã báo cáo tình hình thực tế, những khó khăn hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai của chuyên ngành tâm thần.

Từ ngày 20 – 22/2/2013 Hội thảo xây dựng đề cương giữa các đối tác Me Kong về sức khỏe tâm thần đã diễn ra tại thủ đô Bangkok – Thái Lan. Đại diện các nước đã báo cáo tình hình thực tế, những khó khăn hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai của chuyên ngành tâm thần. Ngoài ra Ban tổ chức cũng chia ra các nhóm từ 5 nước để xây dựng ý tưởng, viết đề cương xin tài trợ từ các nguồn có sẵn, trên cơ sở được sự ủng hộ của Chính phủ (Bộ Y tế). Sau 3 ngày làm việc các nước đã nhất trí và đưa ra bản kế hoạch và đề cương chung. Nếu được tài trợ, các vấn đề ưu tiên Dự án cho phát triển tâm thần khu vực sẽ là:

Phát triển nguồn lực, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm. Thông qua chính sách thu hút; đào tạo cán bộ chuyên ngành và không chuyên ngành, chú trọng đào tạo kiến thức về sức khỏe tâm thần người già, trẻ em và sức khỏe tâm thần sau thảm họa… Các nước tham dự hội thảo cũng đề ra một nhóm làm đầu mối liên lạc, mỗi nước cử một thành viên để tham gia, đảm bảo mọi hoạt động được nhanh nhạy, thông suốt. Đại diện phía Việt Nam sau khi dự hội nghị sẽ làm công văn đề nghị Bộ Y tế chấp thuận về mặt chủ trương và thành lập Ban tổ chức đi vận động tài trợ quốc tế, đồng thời làm đầu mối tổ chức các hoạt động trong nước thuộc dự án. Trong thời gian tham dự hội thảo đoàn Việt Nam cũng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa hữu nghị với các nước trong khu vực.

Qua hội nghị, triển vọng được đầu tư là rất lớn. Hy vọng, trong tương lai gần, ngành tâm thần Việt nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, hòa nhập với các nước trong khu vực

Tuy nhiên, nhìn lại nguồn cán bộ biết thành thạo tiếng Anh, chúng ta không khỏi lo lắng. Sau này, khi Dự án đi vào triển khai, đào tạo cho cán bộ trong nước, hoặc sang các nước tiểu vùng Mekong để học tập, sẽ rất cần những cán bộ đủ trình độ ngoại ngữ để học tập, tiếp thu và triển khai. Rất mong các bác sĩ, CB tâm lý, các điều dưỡng hãytích cực học ngoại ngữ để có thể đảm nhiệm được công việc.