Hội nghị tư vấn các nhiệm vụ khoa học 2022

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Nhờ sự lãnh đạo, định hướng của Đảng ủy, Ban giám đốc mà những năm qua, số đề tài được nghiệm thu, triển khai ngày càng có nhiều tiến bộ. Trong năm 2021, đã nghiệm thu được 9 đề tài cấp cơ sở. Hiện đang triển khai 01 đề tài cấp bộ và 12 cấp cơ sở.
Nhằm định ra phương hướng công tác nghiên cứu khoa học năm 2022, ngày 27/4/2022, như thông lệ, Hội nghị tư vấn các nhiệm vụ khoa học 2022 đã được diễn ra với sự tham gia đông đảo của các nghiên cứu viên đang làm việc tại bệnh viện. Nhiều vấn đề khoa học được đặt ra để nghiên cứu.

Kết quả, có trên 20 nhiệm vụ được đề xuất thực hiện trong năm 2022. Những nhiệm vụ trên đa phần là các đề tài nghiên cứu khoa học, ngoài ra còn có các đề án, sáng kiến, giải pháp hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp.

DANH SÁCH NHỮNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC 2022 ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

STT Tên đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm
1 Đề án xây dựng Các quy trình kỹ thuật dinh dưỡng tại BVTTTW1 ThS.KS Đỗ Ánh Quyên
2 Khảo sát hoạt động tư vấn dinh dưỡng của Điều dưỡng cho người nhà  người bệnh  điều trị nội trú tại Bệnh viện TTTWI năm 2022 ThS. KS Đỗ Ánh Quyên
3 Đặc điểm lâm sàng rối loạn nhận thức ở người bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc BSCKI. Nguyễn Thị Cẩm Tú
4 Nghiên cứu dặc điểm lâm sàng rối loạn giấc ngủ ở người bệnh sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine điều trị nội trú BSCKI. Hoàng Thị Thu Hương
5 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hoang tưởng ảo giác ở người bệnh sử dụng chất dạng Amphetamine BSCKI. Nguyễn Văn Sang*
6 Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị hội chứng cai nghiện trên bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do rượu điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương1 BSCKI. Nguyễn Thị Hiên*
7 Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân rối loạn phân liệt cảm xúc điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương1 BSCKI. Trần Thị Kim Thoa
8 Xây dựng danh mục tương tác thuốc tâm thần với thuốc điều trị Covid-19 DSCKII

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

9 Nghiên cứu xây dựng và bước đầu đánh giá hiệu quả phần mềm giám sát sử dụng thuốc trên người bệnh tâm thần phân liệt được điều trị olanzapin tại Bệnh viện tâm thần trung ương I DSCKII

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

10 Khảo sát nhận thức của người nhà người bệnh TTPL điều trị nội trú  tại bệnh viện Tâm thần trung ương I 2022 BSCKII Lê Thị Thanh Thu
11 Đánh giá hoạt động tư vấn điều trị thông qua người nhà bệnh nhân TTPL khi ra viện BSCKII Lê Thị Thanh Thu
12  Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính viêm xoang mạn tính của bn đến khám tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương1 BS Nguyễn Trung Kiên
13 Khảo sát sức khỏe tâm thần trên nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương1 sau nhiễm Covid-19 BSCKII Nguyễn Thị Nguyệt
14 Đặc điểm lâm sàng rối loạn hành vi ở bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn hưng cảm điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 năm 2022 BSCKI Phạm Bích Hạnh
15 Nhận xét hiệu quả của hoạt động phục hồi chức năng sớm cho người bệnh tâm thần tại khoa Tâm thần người cao tuổi Bệnh viện tâm thần Trung ương I ĐD Phạm Thị Nhíp
16 Đề án nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2022 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I CN Mai Huy Thông
17 Đề án cải tiến chất lượng “Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp”năm 2022 tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I CN Lê Quang Trung
18 Đề án cải tiến chất lượng “Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện năm 2022 tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I” CN Nguyễn Thị Phương Anh
19 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị rối loạn cảm xúc và hành vi trên bệnh nhân rối loạn trầm cảm điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần Trung ương 1 năm 2022 BSCKI Đặng Thị Tươi
20 Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thuốc tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I Ths Dược Nguyễn Thị Thuận
21 Đánh giá hiệu quả liệu pháp lao động ở người bệnh TTPL điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 TS Cao Thị Vịnh *
22 Mô tả đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc và hành vi trên bệnh nhân sử dụng ma túy nhóm Amphetamine tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 điều trị nội trú năm 2022 BSCKII Trần Minh Đức *
23 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bỏ thuốc của bệnh nhân tâm thần phân liệt tái nhập viện tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ĐDCKI Hoàng Thị Chuyên
24 Thực trạng công tác tư vấn giáo dục sức khỏe của điều dưỡng về tuân thủ điều trị trên bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ĐDCKI Hoàng Thị Chuyên
25 Sáng kiến tái sử dụng hộp kháng thủng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ĐDCKI Nguyễn Thị Hương
26 Khảo sát thực trạng chỉ đạo tuyến và vai trò chỉ đạo tuyến trong CSSKTT đến 2022 TS Cao Văn Tuân

 

Bài viết cùng chủ đề: