Hội đồng khoa học họp tổng kết công tác 2021 – Phương hướng công tác 2022

Ngày 14/-1/2022, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp tổng kết công tác Nghiên cứu khoa học 2021, đề ra phương hướng công tác 2022.

Theo đó, trong năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, Hội đồng khoa học vẫn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được quy định theo Quy chế bệnh viện  ban hành kèm Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997. Riêng công tác nghiên cứu khoa học có nhiều kết quả tích cực:

– Nghiệm thu được 8 đề tài, đề án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở

– Đang triển khai 07 đề tài, 01 đề án

– Nhóm nghiên cứu đang hoàn thiện đề cương đề tài cấp Bộ “Thực trạng stress, trầm cảm và lo âu của một số nhóm trong đại dịch Covid-19, hành vi ứng phó và đề xuất mô hình giảm nhẹ hậu quả đối với sức khỏe tâm thần” do PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng làm chủ nhiệm

Phương hướng 2022, Hội đồng khoa học sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học:

– Tổ chức Hội nghị thông qua tên, mục tiêu các đề xuất vào cuối tháng 3/2022. Sau đó, tổ chức thông qua, nghiệm thu, tư vấn và đôn đốc các đề tài đang triển khai.

– Phòng Nghiên cứu khoa học sẽ cập nhật, ban hành Quy chế nghiên cứu khoa học và các quy định mới về đề tài, đề án, sáng kiến cải tiến, giải pháp…. trong quý I/2022. Trong đó, đề nghị giám đốc bệnh viện tăng mức chi trần cho một đề tài cấp cơ sở và bắt buộc đề cương phải có mục: dự trù kinh phí thì mới được thông qua.

                                                           Ảnh 1: Toàn thể cuộc họp Hội đồng khoa học

Ảnh 2: Chủ tịch Hội đồng khoa học bệnh viện TS.BS Nguyễn Mạnh Phát

Bài viết cùng chủ đề: