Ngày sức khỏe tâm thần thế giới 10/10/2022

 Làm cho Sức khỏe Tâm thần và Hạnh phúc của mọi người trở thành ưu tiên toàn cầu

Đại dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của chúng ta. Nhân dịp Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 2022, chúng ta có cơ hội để khơi lại những nỗ lực của mình trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe tâm thần.

Trước đại dịch năm 2019, ước tính trên phạm vi toàn cầu, cứ tám người thì có một người đang sống chung với chứng rối loạn tâm thần. Trong đại dịch này, sức khỏe tâm thần đã bị tác động ở nhiều khía cạnh. Đồng thời, các dịch vụ, kỹ năng và kinh phí dành cho sức khỏe tâm thần vẫn còn thiếu và thấp hơn nhiều so với nhu cầu, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra một khủng hoảng toàn cầu đối với sức khỏe tâm thần, làm gia tăng các stress ngắn hạn và dài hạn; và làm suy yếu sức khỏe tâm thần thần của hàng triệu người. Các ước tính cho thấy cả rối loạn lo âu và trầm cảm đều tăng ở mức hơn 25% trong năm đầu tiên của đại dịch. Trong khi đó, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần đã bị gián đoạn nghiêm trọng và khoảng trống điều trị ngày càng lớn.

Sự bất bình đẳng về xã hội và kinh tế ngày càng gia tăng, xung đột kéo dài, bạo lực và những tình trạng khẩn cấp khác đã ảnh hưởng đến đến toàn bộ dân số, đe dọa tiến trình cải thiện hạnh phúc. Trong năm 2021, có 84 triệu người trên toàn thế giới đã bị cưỡng bức di cư.

Với tư cách cá nhân, cộng đồng và nhà nước, chúng ta phải làm sâu sắc hơn giá trị sức khỏe tâm thần và cam kết thúc đẩy và đầu tư ở tất cả các thành phần, lĩnh vực xã hội.

Chúng ta phải tăng cường các biện pháp để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng, thông qua mạng lưới các dịch vụ và hỗ trợ dễ tiếp cận và chất lượng.

Kỳ thị và phân biệt đối xử tiếp tục là rào cản đối với việc hòa nhập xã hội và tiếp cận với quyền lợi được chăm sóc.

Tất cả chúng ta đều có thể đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về những biện pháp can thiệp vào sức khỏe tâm thần phòng ngừa nào hiệu quả và Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới là một cơ hội để thực hiện điều đó.

Chúng ta hình dung một thế giới trong đó sức khỏe tinh thần được coi trọng, được thúc đẩy và được bảo vệ; nơi mọi người đều có cơ hội bình đẳng để được hưởng sức khỏe tâm thần và thực hiện các quyền con người của mình; và nơi mọi người có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần mà họ cần.

WHO sẽ làm việc với các đối tác để khởi động một chiến dịch xoay quanh chủ đề “Làm cho Sức khỏe Tâm thần & Hạnh phúc mọi người trở thành ưu tiên toàn cầu.

Đây sẽ là cơ hội để những người có tình trạng sức khỏe tâm thần, những người ủng hộ, chính phủ, người sử dụng lao động, nhân viên và các bên liên quan khác cùng nhau nhận ra sự tiến bộ trong lĩnh vực này và lên tiếng về những gì chúng ta cần làm để đảm bảo “Sức khỏe Tâm thần & Hạnh phúc mọi người trở thành ưu tiên toàn cầu cho tất cả”./.

 

World Mental Health Day 2022

Make mental health & well-being for all a global priority

Whilst the pandemic has, and continues to, take its toll on our mental health, the ability to reconnect through World Mental Health Day 2022 will provide us with an opportunity to re-kindle our efforts to protect and improve mental health.

Many aspects of mental health have been challenged; and already before the pandemic in 2019 an estimated one in eight people globally were living with a mental disorder. At the same time, the services, skills and funding available for mental health remain in short supply, and fall far below what is needed, especially in low and middle income countries.

The COVID-19 pandemic has created a global crisis for mental health, fueling short- and long-term stresses and undermining the mental health of millions. Estimates put the rise in both anxiety and depressive disorders at more than 25% during the first year of the pandemic. At the same time, mental health services have been severely disrupted and the treatment gap for mental health conditions has widened.

Growing social and economic inequalities, protracted conflicts, violence and public health emergencies affect whole populations, threatening progress towards improved well-being; a staggering 84 million people worldwide were forcibly displaced during 2021.  We must deepen the value and commitment we give to mental health as individuals, communities and governments and match that value with more commitment, engagement and investment by all stakeholders, across all sectors.  We must strengthen mental health care so that the full spectrum of mental health needs is met through a community-based network of accessible, affordable and quality services and supports.

Stigma and discrimination continue to be a barrier to social inclusion and access to the right care; importantly, we can all play our part in increasing awareness about which preventive mental health interventions work and World Mental Health Day is an opportunity to do that collectively. We envision a world in which mental health is valued, promoted and protected; where everyone has an equal opportunity to enjoy mental health and to exercise their human rights; and where everyone can access the mental health care they need.

WHO will work with partners to launch a campaign around the theme of Making Mental Health & Well-Being for All a Global Priority. This will be an opportunity for people with mental health conditions, advocates, governments, employers, employees and other stakeholders to come together to recognize progress in this field and to be vocal about what we need to do to ensure Mental Health & Well-

Bài viết cùng chủ đề: