Mời đơn vị tham gia tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Thong bao moi don vi tu van dau thau