Mời báo giá: Vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ dùng cho người bệnh và nhân viên.

IMG_0001