Mời báo giá: Vật tư, sửa chữa điện nước tại các khoa, phòng trong bệnh viện.

thông báo hcqt